Cameravalidatietool

Verkeerscamera’s bij civiele objecten zijn van groot belang voor onze veiligheid. Ze hangen of staan onder andere bij snelwegen, sluizen, tunnels, bruggen en viaducten. De installatie bij nieuwe of aangepaste ontwerpen is tijdrovend en de resultaten zijn moeilijk te voorspellen. Met de Cameravalidatietool is het mogelijk om een 3D-cameraplan te maken waarmee in een virtuele omgeving de exacte positionering en werking van camera’s te bepalen en te testen is.

Tool voorkomt onnodig sluiten

Voor wegbeheerders en aannemers is een cameraplan noodzakelijk, maar de uitvoering is soms lastig. Het opstellen van een cameraplan op conventionele wijze betekent onder meer intekenen in de kaart, de weg afsluiten, naar de locatie met vrachtwagen en dummy camera, controleren van plaatsing en vervolgens herstellen van niet optimaal geplaatste camera’s. Met virtuele camera-validatie is deze conventionele werkwijze overbodig.

De Cameravalidatietool toont een realistische 3D-weergave van het civiele object, waarbij de beoogde camera’s exact in het model kunnen worden geplaatst. Ook zwenken en in- en uitzoomen is mogelijk. De complete installatie is virtueel te testen en in te regelen. Hierdoor wordt onnodig sluiten van objecten en overbodige of onjuiste cameraplaatsingen voorkomen.

Koppeling met ontwerpsystemen

De inzet van de Cameravalidatietool is onderdeel van de adviesdiensten van Witteveen+Bos. De basis van de tool wordt gevormd door VR-Infra of VR-Gebouwen (VR applicaties door Witteveen+Bos ontwikkeld). Kijk hier voor meer VR applicaties.

De positie van de camera’s kan eventueel worden opgeslagen in ANT, het parametrische ontwerpsysteem van Wittteveen+Bos. Wanneer de positie van een camera wordt aangepast, verandert deze mee in ANT. Andersom wordt een wijziging in ANT direct zichtbaar in de Cameravalidatietool.

Een screenshot van de cameravalidatietool. Links zie je de gegevens van de camera's en rechts een virtueel beeld van een tunnel met die camera's.

De voordelen van de Cameravalidatietool

Snelheid

Het maken van een cameraplan verloopt een stuk sneller. De tool bespaart opdrachtgevers en uitvoerders veel tijd, omdat alles via de computer inzichtelijk wordt.

Kostenbesparing

Het onnodig lang sluiten van objecten en overbodige cameraplaatsingen zijn verleden tijd. Dit bespaart veel kosten.

Voorkomt verrassingen

Het cameraplan is vooraf al zichtbaar in de tool. Je weet dus al van tevoren of je cameraplan klopt. Hiermee voorkom je verrassingen tijdens de bouw.

Meer weten?

Erik is software-ontwikkelaar en gespecialiseerd in het bouwen van 3D-applicaties die worden ingezet voor visualisaties, simulaties en digital twins.

Erik Bosmanq.jpg
Erik Bosman Unity developer