Een ballonvaart over de Markermeerdijken

Alliantie Markermeerdijken

In de expositie ’Dijk in Uitvoering in Katwoude’ kon een virtuele ballonvaart worden gemaakt over de dijken: VR Dijken. Een ballonvaart over de 33 kilometer te versterken dijken van Hoorn tot Amsterdam. De dijkversterking moet meer dan een miljoen mensen en miljarden euro's aan bezit beschermen in Noord-Holland.

Innovatief

Dankzij een Virtual Reality-bril kon men onder andere varen over het stadsstrand in Hoorn, de dijken van Zeevang en het Noordeinde van Volendam. De huidige situatie verandert naar de toekomstige situatie door slechts één druk op de knop.

De VR-luchtballon werd door bezoekers gezien als een mooie, innovatieve manier om bewoners een kijkje te geven in de toekomst. Het biedt de mogelijkheid om veranderingen in eigen omgeving zo echt mogelijk te ervaren. Het is een bijzondere ervaring en geeft een goed beeld van de dijk, want je ziet een dijk immers het beste door eroverheen te vliegen.

Ervaring

De bezoeker stapt in de mand van lauwe ballon en krijgt een VR-bril opgezet. De bezoeker hoeft enkel de richting op te kijken waar hij/zij naartoe wil en de vlucht begint. 

De vlucht begint bij Hoorn. Daar is te zien dat er een stadsstrand komt. Vervolgens vliegt de bezoeker over de Parkschouwburg en het nieuwe strand. Door op een knop te drukken is het mogelijk om de bestaande situatie met de toekomstige situatie te vergelijken. Als de bezoeker de situatie van dichtbij wil zien, kan hij/zij ook op de knop drukken en virtueel uit de luchtballon stappen. 

Vervolgens gaat de tour door, langs Schardam, naar Warder en verder. Het is tot in detail uitgewerkt. De bezoeker kan de eenden horen kwaken en de meeuwen horen krijsen. Al vliegend zie je het land opgebouwd worden. Publiek kan op een scherm meekijken en zien wat de gebruiker ziet.

Het is ook mogelijk om gebieden te arceren, zoals bij de strekdam. De dijk wordt hier verbreed. Verder is het op verschillende plekken mogelijk om te wandelen. Bijvoorbeeld bij Noordeinde, waar de dijk tweemaal zo breed wordt.

Man staat met een VR-bril in de luchtballon.
Marinus Aalberts _VR Dijkenf.jpg
Marinus Aalberts Head office Rotterdam

VR Dijken

Aanpassingen aan een dijk hebben invloed op de woon- en leefomgeving. Deze virtual reality tool maakt maatregelen visueel en begrijpelijk.
Een brede landschapsfoto van een groene dijk.

Meer weten?

Marinus is dijkenbouwer en gebruikt digitale innovaties om participatie voor omwonenden mogelijk te maken.

Marinus Aalberts _VR Dijkenf.jpg
Marinus Aalberts Head office Rotterdam