Wave Impact on Harbours

Informatie over lokale golfcondities is essentieel bij het ontwerpen van havens, kademuren, aanlegsteigers of golfbrekers. Wave Impact on Harbours (WIHA) laat zien hoe de golven zich door de haven verplaatsen en wat hun hoogte is. Door in het digitale model het havenontwerp of de plaatsing van golfbrekers te wijzigen, worden talloze varianten berekend en inzichtelijk gemaakt.

Meerdere oplossingen snel tot in detail bekeken

Met WIHA maak je een snelle en nauwkeurige berekening van golfcondities in en rond de haven. Processen als de golfspreiding, de golfslag, diffractie, refractie en reflectie spelen een belangrijke rol. Als de relevante lokale data eenmaal geladen zijn, kunnen met korte simulatietijden diverse oplossingen tot in detail worden bekeken. Dat maakt het programma geavanceerd en gebruiksvriendelijk.

WIHA kan worden ingezet bij het ontwerp van havens en golfbrekers, levert input voor afmeeranalyses en kan gebruikt worden bij het beoordelen van hoogwaterveiligheidsrisico's. Het maakt WIHA niet alleen geschikt bij het ontwerp van nieuwe havens, maar ook bij een analyse van geconstateerde problemen. 

Gebruiksgemak en model op locatie

Er bestaan wereldwijd meerdere modellen om golven mee te berekenen. WIHA onderscheidt zich door het gebruiksgemak. Dit komt doordat WIHA wordt opgezet vanuit een gebruiksvriendelijke GIS (geografisch informatie systeem). Hierdoor kan ter plekke een model worden gemaakt, vervolgens worden de berekeningen uitgevoerd en de resultaten getoond.

Het is dus mogelijk om in werksessies met ontwerpers verschillende modellen op te zetten en berekeningen uit te voeren.

Een bovenaanzicht van een haven. In kleur is de golfhoogte aangegeven.

Waarom Wave Impact on Harbours?

Snelle en nauwkeurige berekeningen

WIHA maakt snelle en nauwkeurige berekeningen van golfcondities in en rond de haven. Hierdoor kunnen relatief snel verschillende modellen worden opgezet.

Gebruiksvriendelijk

WIHA werkt geavanceerd en is gebruiksvriendelijk. Hierdoor is het gemakkelijk om bijvoorbeeld het havenontwerp of de plaatsing van golfbrekers te wijzigen.

Multi-inzetbaar

De tool levert input voor afmeeranalyses, kan worden ingezet bij het ontwerpen van havens en golfbrekers en kan worden gebruikt bij het beoordelen van hoogwaterveiligheidsrisico's.

Meer weten?

Wim zet zich in voor een duurzame en klimaatadaptieve leefomgeving. 

RIDW 001f.jpg
Wim Ridderinkhof Hydrodynamics and morphology