Assets Prestatie Meetsysteem

In onze volle wereld wordt de infrastructuur veel gebruikt. De betrouwbaarheid en beschikbaarheid van onze civiele assets, zoals beweegbare bruggen en sluizen, worden daarom steeds belangrijker. Wanneer een asset niet functioneert, zijn de gevolgen direct zichtbaar. Denk aan lange files, overvolle stations of een niet functionerende haven. Het Assets Prestatie Meetsysteem geeft inzicht in de prestaties van deze assets.

Inzicht in de prestatie van civiele assets

In het hele land zijn civiele assets aanwezig. Als gebruiker en beheerder wil je dat deze altijd werken wanneer nodig, zo moet een brug bijvoorbeeld altijd openen wanneer een boot aankomt. Objectbeheerders van deze assets leggen de benodigde performance van assets steeds vaker vast in contracten richting service providers. Maar hoe kan je de performance vervolgens monitoren? En zijn de eisen wel reëel? De data van de assets kunnen de beheerder veel nieuwe inzichten geven.

Momenteel wordt veel data real-time vanuit de assets verzameld door de software in de aanwezige installaties. Wij kunnen deze data voor beheerders ontsluiten. Met ons in-house ontwikkelde platform kunnen we vervolgens de data analyseren, interpreteren en visualiseren, dit biedt waardevolle informatie.

Een screenshot van het Prestatie Meet Systeem. Je ziet de bedragen van de gegeven boetes, het aantal storingen en de locaties van de bruggen.

Assets Prestatie Meetsysteem

Ons multidisciplinaire team heeft specialistische kennis van besturingsinstallaties, dataverwerking en assetmanagement. Samen hebben zij het Assets Prestatie Meetsysteem ontwikkeld. Op basis van real-time gegevens maakt dit systeem de performance van de assets inzichtelijk via een dashboard. Onze ingenieurs werken met zelf geprogrammeerde scripts die de interpretatie en visualisatie van de data automatiseren. Met het Assets Prestatie Meetsysteem kan je als beheerder met één druk op de knop zien hoe de objecten in het areaal presteren. Ons team legt graag uit hoe het systeem werkt.

Een screenshot van het Prestatie Meet Systeem. Je ziet het aantal storingen per brug en hoe lang deze storingen duurden.

Voordelen Assets Prestatie Meetsysteem

De performance die wordt gemeten is real-time én objectief. Door gebruik te maken van het Assets Prestatie Meetsysteem krijg je als beheerder inzicht in het functioneren van jouw areaal. Hierdoor is het onderhoud beter in te richten. Daarnaast kan je het gebruiken als monitoring op de dienstverlening van de service provider, maar ook gestelde eisen en doelen aanpassen naar de praktijk. In één oogopslag worden afwijkingen op het contract in beeld gebracht: hiermee betaal je als beheerder puur voor de geleverde prestaties.

Een foto van een openstaande brug.

Waarom Assets Prestatie Meetsysteem?

Overzicht

In één oogopslag performance en afwijkingen van jouw asset gevisualiseerd.

Snel inzicht

Met slechts één druk op de knop inzicht in het type storingen en storingsduur per project.

Objectieve vastlegging prestaties

Storingen worden eenduidig geregistreerd ten aanzien van het wel of niet functioneren van het systeem conform contractafspraken.

Meer weten?

Justin is als reliability engineer altijd op zoek naar de optimale balans tussen prestaties, risico’s en kosten gedurende de levenscyclus van assets.

Justin Sapq.jpg
Justin Sap Reliability engineer