Staalkaart omgevingsplan energietransitie

De energietransitie is een van de grootste opgaven waar Nederland de komende decennia voor  staat en heeft grote impact op de fysieke leefomgeving . Door de transitie naar een duurzame energievoorziening verandert het landschap rondom woonwijken, bedrijventerreinen, centrumgebieden en het buitengebied. Gemeentelijke overheden hebben een grote uitdaging. Om handvatten aan het omgevingsplan te geven zijn modellen en voorbeelden voor omgevingsplannen ontwikkeld, de zogeheten staalkaarten. De staalkaart energietransitie bevat concrete regels om de energietransitie te faciliteren, stimuleren en reguleren en gemeenten te inspireren.

Zowel grootschalige duurzame energieproductie, bijvoorbeeld windparken en transport via hoogspanningskabels, als kleinschalige initiatieven met zonnepanelen hebben invloed op de leefomgeving. Iedere toepassing heeft ruimte nodig, meestal meer dan de bestaande al georganiseerde ruimte voor fossiele energievoorziening. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat  wil met de staalkaart de uitvoeringspraktijk, zoals gemeenten, inspireren en op weg helpen bij het maken van een omgevingsplan rondom de  energietransitie.

Een staalkaart is een selectieve, samenhangende en representatieve weergave van de fysieke leefomgeving, activiteiten van burgers, bedrijven en overheden, en instrumenten tot regeling en bestuur daarvan.

 Witteveen+Bos  AT Osborne, Over Morgen en H+N+S, hebben de staalkaart energietransitie ontwikkeld. Bij het ontwikkelen  ervan is samengewerkt in  een community waarbij ook vertegenwoordigers uit overheid en maatschappij betrokken waren. Op deze manier is geborgd dat de staalkaart aansluit bij de dagelijkse praktijk van de gebruikers.

De energiestransitie is nog geen ‘gevestigde praktijk’. Veel dingen zijn nieuw. Er zijn vele mogelijkheden naast de bekende zonne- en windenergie, zoals energieopslag, een wijkaccu of woningisolatie. In de staalkaart  is hierop  geanticipeerd door  energie geen sectoraal thema te laten zijn, maar geïntegreerd in de algemene besluitvorming over de fysieke leefomgeving. Op basis hiervan zijn onder andere juridische regels opgesteld gebaseerd op de wet- en regelgeving van de Omgevingswet. Daarnaast is de staalkaart, voor de aardgasvrije gebouwde omgeving, aansprekend gemaakt om te dienen als een inspiratiebron voor opstellers van omgevingsplannen.

Benieuwd naar het resultaat of wil je meer weten over de inhoud van de staalkaart? Kijk dan op: aandeslagmetdeomgevingswet.nl/publish/library/219/2018-11-staalkaart_energietransitie.pdf

Meer weten?

Onze projecten

Wij voeren jaarlijks bijna 5.000 projecten uit op het gebied van water, infrastructuur, milieu en bouw. 

<>