Energietransitie

Energieneutraal worden. Een maatschappelijke én uitdagende opgave waar me met zijn allen voor staan. Bij Witteveen+Bos willen we de energietransitie versnellen. ‘Wanneer kun je op zijn vroegst energieneutraal zijn?’ En ‘hoe kun je dat doen en het betaalbaar houden?’ zijn vragen waar we dagelijks mee bezig zijn.

Witteveen+Bos biedt inzicht en handelingsperspectief in de energietransitie. Fossiele brandstoffen worden uitgefaseerd en de overstap naar duurzame energie wordt gemaakt. We ontwerpen CO2-neutraal en bevorderen een gezonde leefomgeving. Witteveen+Bos helpt ontwikkelaars, gemeenten, regionale overheden en gebouweigenaren met het opstellen van strategieën voor hun energietransitie. Hierbij kijken wij zowel naar energiebesparing als duurzame opwekking van elektriciteit en duurzame warmtebronnen. In onze opdrachten rekenen wij aan de potentie en de business case van nieuwe energietechnieken. Met het oog op de toekomst rekenen wij ook aan energieopslag en de ontwikkeling van Smart Grids. Daarnaast onderzoeken we de impact van de energietransitie op de omgeving, voor het bieden van warmteoplossingen en rondom de aanleg van wind- en zonneparken.

Deel deze pagina

Meer informatie?

Koen Haans

PMC-leider Energietransitie