• Windenergie

  • Zonne-energie

  • Energienetten

Energietransitie

Energieneutraal worden, dat is dé uitdagende maatschappelijke opgave van het moment. Wij willen de energietransitie versnellen. Wij helpen om plannen en projecten die de transitie van fossiel naar duurzaam energiegebruik bevorderen op afzienbare termijn waar te maken.

Witteveen+Bos helpt ontwikkelaars, gemeenten, regionale overheden en gebouweigenaren met het opstellen van strategieën voor hun energietransitie. Zo werken wij voor diverse regio’s aan de totstandkoming van Regionale Energie Strategieën (RES). Hierbij kijken wij zowel naar energiebesparing als duurzame opwekking van elektriciteit en duurzame warmtebronnen. wij rekenen aan energiemixen, wij doen haalbaarheidsstudies naar energiesystemen en brengen de consequenties hiervan in beeld, van regionaal niveau tot wijk- en gebouwniveau.

We werken daarnaast aan de uitbreiding en doorontwikkeling van de energie-infrastructuur: zonneparken, windmolens maar ook kabelverbindingen en warmtenetten. Wij bereiden de besluitvorming voor en leggen deze vast in milieueffectrapportages, omgevingsplannen en projectbesluiten. Wij vragen omgevingsvergunningen aan en verzorgen een omgevingsproces dat leidt tot draagvlak.

Daarnaast dragen wij in Nederland en daar buiten bij aan de totstandkoming van aardgasvrije wijken. Wij brengen in beeld welke alternatieve energiebronnen voor handen zijn, en welke kosten en baten daar mee gepaard gaan. Wij helpen bij het maken van de juiste keuzes, en daarna bij de voorbereiding en implementatie van nieuwe energiesystemen en de contractering van bijvoorbeeld warmte- en andere energieleveranciers.

Deel deze pagina

Onze projecten

Meer informatie?

Koen Haans

PMC-leider Energietransitie

Jimme Zoete

Groepsleider Energie en Ruimte