Windplan Blauw

Gepubliceerd op {{ $filters.formatDateWithYear(1598911200000) }}

SwifterwinT B.V. en Vattenfall ontwikkelen samen Windplanblauw, een windpark in Flevoland ten noorden van Lelystad nabij Swifterbant. Er worden 74 bestaande windturbines vervangen door 61 grotere windturbines (met een totaal vermogen van 215 - 300 MW). De turbines komen zowel in de Flevopolder als in het IJsselmeer, langs de IJsselmeerdijk.

Als een van de grootste windparken van Nederland valt het windpark onder de bevoegdheid van de rijksoverheid (EZK en BZK). Om de effecten van het voornemen op onder andere landschap, leefomgeving en natuur te kunnen bepalen, heeft Witteveen+Bos onder andere het MER opgesteld. Hiernaast zijn de  bijbehorende onderzoeken uitgevoerd zowel voor het MER als voor de vergunningen en is bijgedragen aan het omgevingsproces met een betrokken klankbordgroep. Met succes, de omgevingsvergunningen zijn onherroepelijk en de SDE+-subsidie is ook ontvangen. De bouw van het park is voorzien vanaf 2021.

Meer Weten?

<>