• Samenwerkingspartner in complexe gebiedstransformaties

  • Haalbare en betaalbare technische oplossingen

  • Draagvlak bij bewoners en omgevingspartijen

Gebiedsontwikkeling en stedelijke transformatie

Witteveen+Bos bouwt aan een betere leefomgeving die gezond en klimaatrobuust is, en die past bij de behoefte van haar gebruikers. De ideale leefomgeving is niet overal en voor iedereen hetzelfde. Toch is het onze taak om een voor iedereen zo hoog mogelijke waarde te creëren binnen de beschikbare financiële kaders. Dit doen wij door alle belanghebbenden te betrekken en hun behoeften objectief te concretiseren.

Daarbij benutten wij onze ervaringen in de gehele bouwketen, van initiatief tot bouwrijp maken en van nieuwe uitleg tot herbestemming. Wij handelen vanuit problemen naar kansen. Wij komen met een scherpe business én value case, waardoor de financiële en maatschappelijke waarde wordt gewogen. Dat effent het pad voor realisatie, of leidt tot juist een verstandige trap op de rem.

Wij bieden overzichtelijke informatie voor het afwegen van belangen, en bieden zo niet alleen inzicht in de opties voor besluitvorming, maar ook in de strategische timing van die opties.

In het speelveld van belangen ontstaan integraal functionerende gebieden. Met onze technische expertise in combinatie met onze ondernemers-realiteitszin dromen wij met beide benen op de grond en bouwen wij samen met u aan een verbeterde leefomgeving.

Deel deze pagina

Onze projecten

Meer informatie?

Witteveen+Bos medewerker Matthew Marshall

Matthew Marshall

PMC-leider Gebiedsontwikkeling

Niels Monster

Groepsleider Civiele stedenbouw