De kracht van het systeem is dat we samen ondernemen en het zorgt voor solidariteit en betrokkenheid. Het voelt echt als ons eigen bedrijf

Eveline Buter, directeur Witteveen+Bos

Eigendomsstructuur

Bij Witteveen+Bos zijn de medewerkers eigenaar van het bedrijf. Sinds 1992 zijn de aandelen volledig in handen van eigen medewerkers. Het systeem van financiële werknemersparticipatie scherpt al ruim 25 jaar de ondernemersgeest en is aangetoond vitaal. De continuïteit wordt gewaarborgd door een gezonde financiële basis en stabiele resultaten.

Voor onze medewerkers willen wij het platform zijn waarop een ieder zijn dromen en ambities kan waarmaken. Door talenten maximaal te benutten, kunnen wij onze bijdrage aan wereldvraagstukken vergroten. Werknemersparticipatie is daarbij een belangrijke plus en stimuleert ondernemerschap en betrokkenheid.

Jaarlijks keert Witteveen+Bos de winst uit via een winstuitkering voor alle medewerkers en via dividend voor de aandeelhouders. Deze wijze van winstdeling onderstreept een diepe overtuiging: met elkaar maken wij het succes van W+B mogelijk, dus mag iedereen meedelen in dat succes.

Aandelen Witteveen+Bos N.V.

Bij de invoering van de werknemersparticipatie in 1992 hielden medewerkers aandelen in Witteveen+Bos Raadgevende ingenieurs B.V. In mei 2012 is Witteveen+Bos N.V. opgericht, waarbij een aandelenfusie heeft plaatsgevonden. Vanaf dat moment vindt deelname in het kapitaal van Witteveen+Bos plaats via het houden van aandelen in Witteveen+Bos N.V., de moeder van het concern. 

Witteveen+Bos N.V. onderscheidt participatie door seniorpartners, premiumpartners, partners en participanten. Medewerkers met een vast contract kunnen binnen deze groepen participeren als aandeelhouders of notehouders. Na de emissie op 15 december 2020 is de participatiegraad 60 %, wat aangeeft dat de betrokkenheid groot is. De koers van het aandeel Witteveen+Bos was op 15 december 2020 € 6,25.