• Integrale aanpak

  • Teamspeler

  • Innovatieve oplossingen in projecten

Hoe wij werken

Iedere opgave waaraan Witteveen+Bos werkt is maatwerk. Toch is er een duidelijke rode draad in hoe wij werken en wat we belangrijk vinden.

Topklasse betekent voor ons dat wij zelf willen beschikken over hoogwaardige kennis en blijven innoveren, dat wij samenwerken met deskundige partners en dat wij werken in een cultuur van ondernemerschap en vertrouwen. Wij vinden het daarbij essentieel dat ons handelen zich kenmerkt door onze kritische kwaliteitskenmerken: deskundig, betrouwbaar en betrokken. Ruimte voor ondernemerschap en vertrouwen typeren onze cultuur. Het is essentieel dat iedereen kan en mag doen waar hij of zij goed in is en dat we een omgeving bieden waarin wij creativiteit en innovatie stimuleren.

Wij willen een integere, betrokken partner zijn voor al onze stakeholders. Onze verantwoordelijkheden en wijze van zaken doen staan beschreven in onze bedrijfscode. Alle Witteveen+Bos’ers wereldwijd handelen in lijn met deze bedrijfscode en de afspraken die hieruit voortvloeien.

Integraal ontwerpen

Nieuwsgierig naar onze integrale, cyclische en multifunctionele ontwerpaanpak?

Lees meer

Bouw Informatie Model

BIM maakt het integraal ontwerpproces efficiënter en laat stakeholders via VR de effecten beleven

Lees meer

Samenwerken is key

Voor iedere opgave op zoek naar het beste team

Lees meer

Ondernemen met een creatieve geest

Wij innoveren in projecten, samen met anderen

Lees meer

Duurzaam ontwerpen

Ontdek meer over onze duurzame ontwerpprincipes en andere tools

Lees meer

Prettige werkomgeving

Ons innovatieve kantoorconcept faciliteert optimaal multidisciplinair en integraal samenwerken

Lees meer

ISO 9001 is wereldwijd het bekendste en meest toegepaste certificeringmethodiek als het gaat om kwaliteitsmanagementsystemen. Een belangrijk doel van ISO 9001 is het vergroten van de klanttevredenheid.

 

ISO 9001 CERTIFICAAT

ISO 17025 voorziet in algemene eisen voor de competentie van testlaboratoria. Witteveen+Bos kan diverse milieumetingen uitvoeren op het gebied van geur, emissie en geluid onder RvA-accreditatie. Informatie over onze geaccrediteerde scope is ook te vinden op de website van de RvA onder registratienummer L402. Klik hier om de lijst van verrichtingen onder ISO 17025 accreditatie te bekijken.

 

ISO 17025 CERTIFICAAT

De CO2-Prestatieladder is een Nederlands schema met als doel om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Het schema sluit aan op de principes van zowel het GHG Protocol als ISO 50001.

 

CO2 CERTIFICAAT            MEER 

De United Nations Global Compact is een strategisch beleidsinitiatief voor bedrijven die zich inzetten voor het afstemmen van hun activiteiten en strategieën met tien universeel geaccepteerde principes op het gebied van mensenrechten, arbeid, milieu en anticorruptie. Witteveen+Bos onderschrijft deze principes en publiceert er jaarlijks over. Specifieke informatie over Witteveen+Bos is op de site van UN Global Compact in het Engels beschikbaar.

 

W+B op UNGC

 

De Veiligheidsladder is een Nederlands initiatief met als doel om het veiligheidsbewustzijn te vergroten. In het openbare register is informatie over onze certificering opgenomen.

 

VEILIGHEIDSLADDER CERTIFICAAT

VCA is in Nederland het meest gebruikte certificeringsinstrument op gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Op de website van VCA is informatie over onze certificering opgenomen.

 

VCA CERTIFICAAT

De BRL SIKB 6000 is een Nederlandse systemathiek ontwikkeld voor milieukundige begeleiding van (water)bodemsaneringen, ingrepen in de waterbodem en nazorg. Op de website van RWS Leefomgeving is informatie over onze erkenning opgenomen. Op de website van KIWA is informatie over onze certificering opgenomen.

 

BRL SIKB 6000 CERTIFICAAT

Vervuilde grond wordt in Nederland gezien als een afvalstof. Voor het inzamelen, vervoeren, handelen of bemiddelen van/in afvalstoffen is een vermelding op de VIHB-lijst verplicht bij de stichting NIWO. Op de website van NIWO is informatie over onze registratie opgenomen.

 

NIWO CERTIFICAAT

Witteveen+Bos is in het bezit van het ISO 27001-certificaat voor de scope ‘netwerk en systeembeheer’ en het omgaan met privacy volgens de AVG. ISO 27001 is een standaard voor informatiebeveiliging, vastgesteld door ISO: de internationale organisatie die normen vaststelt.

ISO 27001 CERTIFICAAT