• Integrale aanpak

  • Teamspeler

  • Innovatieve oplossingen in projecten

Hoe wij werken

Iedere opgave waaraan Witteveen+Bos werkt is maatwerk. Toch is er een duidelijke rode draad in hoe wij werken en wat we belangrijk vinden.

Topklasse betekent voor ons dat wij zelf willen beschikken over hoogwaardige kennis en blijven innoveren, dat wij samenwerken met deskundige partners en dat wij werken in een cultuur van ondernemerschap en vertrouwen. Wij vinden het daarbij essentieel dat ons handelen zich kenmerkt door onze kritische kwaliteitskenmerken: deskundig, betrouwbaar en betrokken. Ruimte voor ondernemerschap en vertrouwen typeren onze cultuur. Het is essentieel dat iedereen kan en mag doen waar hij of zij goed in is en dat we een omgeving bieden waarin wij creativiteit en innovatie stimuleren.

Wij willen een integere, betrokken partner zijn voor al onze stakeholders. Onze verantwoordelijkheden en wijze van zaken doen staan beschreven in onze bedrijfscode. Alle Witteveen+Bos’ers wereldwijd handelen in lijn met deze bedrijfscode en de afspraken die hieruit voortvloeien.

Wij spannen ons in voor het naleven van mensenrechten in onze gehele keten, en dat individuen veilige, eerlijke en niet-discriminerende werkomstandigheden ervaren. We werken enkel met leveranciers die onze overtuiging delen dat eerlijke arbeidspraktijken en een veilige werkomgeving een inherent onderdeel zijn van mensenrechten. Zie ook ons Modern Slavery Act Statement.

Veiligheid in Aanbestedingen (ViA)

Om de veiligheid in de bouw te vergroten en het aantal ongelukken sterk te verlagen, nemen wij als ondertekenaar van de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB), veiligheidsbewustzijn als verplichting op in aanbestedingen en contracten. Deze gezamenlijke afspraak -Veiligheid in Aanbestedingen (ViA)- geldt voor contracten waarvan de uitvoeringsfase is gestart op of na 1 januari 2022. Neem voor meer informatie contact op met uw vaste contactpersoon binnen Witteveen+Bos.

Integraal ontwerpen

Nieuwsgierig naar onze integrale, cyclische en multifunctionele ontwerpaanpak?

Lees meer

Bouw Informatie Model

BIM maakt het integraal ontwerpproces efficiënter en laat stakeholders via VR de effecten beleven

Lees meer

Samenwerken is key

Voor iedere opgave op zoek naar het beste team

Lees meer

Ondernemen met een creatieve geest

Wij innoveren in projecten, samen met anderen

Lees meer

Duurzaam ontwerpen

Ontdek meer over onze duurzame ontwerpprincipes en andere tools

Lees meer

Prettige werkomgeving

Ons innovatieve kantoorconcept faciliteert optimaal multidisciplinair en integraal samenwerken

Lees meer

ISO 9001 is de bekendste certificering voor kwaliteitsmanagementsystemen. Alle werkzaamheden van Witteveen+Bos wereldwijd zijn gecertificeerd.

ISO 9001 CERTIFICAAT

ISO 17025 is de kwaliteitsnorm voor testlaboratoria. Witteveen+Bos voert geur- en luchtemissiemetingen uit onder ISO 17025-accreditatie. De lijst van door de Raad van Accreditatie geaccrediteerde verrichtingen vindt u hier.

ISO 17025 CERTIFICAAT

De CO2-Prestatieladder is een Nederlands duurzaamheidsinstrument met als doel de CO2-emissies van organisaties te verlagen. Het gaat daarbij om reductie binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten. Witteveen+Bos heeft in Nederland de hoogste trede (trede 5) op de ladder behaald.

CO2  Certificaat    MEER informatie 

De Safety Culture Ladder is een Nederlands certificaat waarmee het veiligheidsbewustzijn en bewust veilig handelen wordt gestimuleerd. Witteveen+Bos heeft een certificaat op trede 4.

CERTIFICAAT TREDE 4 

VCA is een certificering voor veilig en gezond werken op locaties van derden. Witteveen+Bos werkzaamheden op locaties van derden in Nederland zijn gecertificeerd volgens VCA**.

VCA CERTIFICAAT

De BRL SIKB 6000 is een Nederlands certificaat voor de milieukundige begeleiding van (water)bodemsaneringen, ingrepen in de waterbodem en nazorg. De Witteveen+Bos werkzaamheden in deze werkgebieden zijn gecertificeerd volgens deze norm.

BRL SIKB 6000 CERTIFICAAT

ISO 27001 is een certificaat voor informatiebeveiliging. De interne bedrijfsvoering alsmede de projectwerkzaamheden in een deel van onze organisatie is gecertificeerd volgens deze norm.

ISO 27001 CERTIFICAAT

ISO 14001 is de norm voor certificering van milieumanagement. Witteveen+Bos is in Nederland gecertificeerd volgens deze norm.

ISO 14001 certificaat