• Oplossen complexe vraagstukken

 • Vanuit thema’s duurzaamheid, gezondheid en veiligheid

 • Waterbehandeling, energietransitie en industrie en milieu

Veilig en gezonde leefomgeving

Als advies- en ingenieursbureau werken we aan complexe vraagstukken op het gebied van energie, water en milieu. Wij staan hierbij voor het welzijn van mens, natuur en aarde. De thema’s duurzaamheid, gezondheid en veiligheid staan daarbij centraal. We willen een leefbare omgeving met duurzame beschikbaarheid en gebruik van water, energie en grondstoffen. In projecten werken we aan een gezond en veilig leefmilieu, voldoende schoon water voor drinkwater, landbouw en industrie, schone en energiezuinige productie- en verwerkingsprocessen. En aan een gezond ecologisch systeem en duurzame (terug)winning van energie en grondstoffen.

De noodzaak van betere gezondheid en levensomstandigheden, in combinatie met een groeiende wereldbevolking, stelt nieuwe uitdagingen op het gebied van energie, water en milieu. Toenemende industrialisering en verstedelijking zorgen ervoor dat industrie en woningen steeds dichter bij elkaar komen te staan waardoor veiligheid, luchtkwaliteit, geur en geluidoverlast steeds meer aandacht vragen. Daarbij komt dat de beleving sterker meetelt en er veel meer gemeten wordt. Wereldwijd werken wij dan ook aan water- en milieuvraagstukken ter verbetering van de volksgezondheid, het welzijn en de leefomgeving.

Energietransitie

Witteveen+Bos adviseert industrieën, energiecoöperaties en overheden als het gaat om de weg naar energie- en klimaatneutraliteit. Vanuit onze sterke thuisbasis Nederland en België zetten wij onze kennis wereldwijd in. Zo zijn wij nauw betrokken bij kennis- en technologie-ontwikkelingen op het gebied van:

 • energie- en grondstoffenfabrieken
 • energieopslag
 • biogassystemen en biogasconversie
 • warmtepomptechnologie en stoomproductie
 • nieuwe conversietechnologie van biomassa naar energie en circulaire producten (o.a. superkritisch vergassen)
 • waterstofproductie en opslag
 • CO2-capture en utilisation
 • blockchain en energiemanagementmodellen
 • ultradiepe en diepe geothermie (focus op waterbehandeling en mitigatierisico’s waaronder seismiciteit)
 • energietransportinfrastructuur (gas, waterstof en elektriciteit).

 

Circulaire Economie

Wat voorheen de verwerking van afval en de zuivering van afvalwater was, is binnen het concept Circulaire Economie (CE) circulair omgaan met grondstoffen en waardevermeerdering door hergebruik. Witteveen+Bos staat midden in deze ontwikkelingen en vertaalt innovatie in praktisch bruikbare, duurzame en economisch haalbare oplossingen. Wij helpen traditionele rwzi’s door te ontwikkelen tot energie- en grondstoffenfabrieken. Wij vinden nieuwe toepassingen voor uiteenlopende watertechnologieën om afvalwater zo economisch mogelijk te zuiveren en zelfs op te werken tot de hoogste kwaliteit proceswater. We verkennen routes om reststoffen in te zetten als nieuwe grondstof of energiebron, of nog beter onze ontwerpen aan te passen zodat geen afvalstoffen of herbruikbare materialen ontstaan. Zo dragen wij bij aan de ambitie van de Nederlandse Rijksoverheid om in 2050 geheel circulair te zijn. Ook in Afrika en Azië werken we veel aan de verbetering van de afval- en drinkwatersituatie.

Industriële opgaven

Naast industriële compliance en veiligheid helpen wij (grote) industrieën bij het oplossen van hun uitdagingen op het gebied van duurzaamheid, de energietransitie en waterschaarste. Voor de olie- en gasindustrie werken wij met onze expertise op het gebied van zuivering en productie van industrie- en proceswater en met assetmanagement aan het optimaliseren van de productie. We zijn trots op onze koppositie bij milieuadvisering rondom afvalproblematiek en de sanering van verontreinigde gebieden waaronder het aanpakken van zeer zorgwekkende stoffen.

Voor al deze actuele opgaven staan hebben wij de juiste expertise in huis. Lees meer over onze werkzaamheden voor de industrie.

Een selectie uit onze projecten

Collega Arjen van Nieuwenhuijzen over zijn expertise

Innovatieve oplossing: 1-STEP® filter

Meer informatie?

Marc Scheres

Sectorhoofd Energie, water en milieu