Gepubliceerd op 19 maart 2018

Duurzaam innoveren

In onze eigen bedrijfsvoering kunnen wij ook een belangrijke bijdrage leveren aan duurzaamheid. Daarom is in 2017 gestart met de renovatie van het grootste Witteveen+Bos-kantoor. In ongeveer een jaar tijd is het pand in Deventer op verschillende punten ingrijpend verduurzaamd, met als doel een prettige en duurzame werkomgeving te creëren voor ongeveer 450 collega’s. 

Door innovatieve oplossingen gaan we van energielabel D naar een label A+++

Jaap de Koning was vanuit Witteveen+Bos verantwoordelijk voor de renovatie van het kantoorpand ‘Leeuwenbrug’ uit 1975. De aanleiding was drieledig: een technisch en esthetisch verouderd pand, in combinatie met de ambitie om het Witteveen+Boswerkconcept PLUSwerken ook in dit pand toe te passen, en de wens om onze expertise op het gebied van de verduurzaming van gebouwen tentoon te kunnen spreiden. ‘Het resultaat is een pand dat optimaal is verduurzaamd en waar nieuwe en innovatieve oplossingen een plek kregen. Daarnaast geloven we dat PLUSwerken onze collega’s optimaal laat samenwerken in projecten: elkaar ontmoeten - en de kruisbestuiving  die daarmee gepaard gaat - staat centraal.  We creëren een werkomgeving die collega’s een gevoel van thuiskomen geeft, die samenwerkingspartners en opdrachtgevers die ons bezoeken ook inspireert en hen tegelijkertijd nader laat kennismaken met  ons bedrijf.’ 

Het TripleAqua systeem is een bijzondere warmtepomp, nog niet eerder toegepast op deze schaal

Een van de belangrijkste duurzame oplossingen in het gerenoveerde pand is het TripleAqua-systeem. Installatieadviseur Gert Segers selecteerde dit systeem als meest geschikt voor dit pand: ‘Het is een bijzondere warmtepomp, die tegelijkertijd kan verwarmen en koelen en die de bij koeling vrijkomende warmte direct toevoegt aan het warmwatercircuit. Positief gevolg daarvan is dat je minder energie nodig hebt voor het verwarmingsproces. Ook beschikt het systeem over interne warmte- en koudebuffers, waarin overtollige warmte of koude tijdelijk opgeslagen kan worden om deze later weer in te kunnen zetten. Wat het systeem verder bijzonder en duurzaam maakt, is het gebruik van het 100 % natuurlijke koelmiddel propæne. De GWP- of Global Warming Potential-waarde is 3, wat inhoudt dat er geen nadelige bijdrage aan het broeikaseffect is. Toepassing van het TripleAqua-systeem op deze schaal is uniek in Nederland en ik ben er trots op dat wij hiervoor hebben gekozen.’

Naast de warmtepomp zijn er nog meer maatregelen genomen om het pand te verduurzamen. René Nelissen, verantwoordelijk voor de kwaliteit van het werk, geeft een opsomming: ‘Als eerste hebben we de gaskraan voorgoed dichtgedraaid. Verder is het pand volledig nageïsoleerd, waaronder de gevel en de vloer, en zit nu in alle kozijnen HR++-glas. Om te besparen op materialen en afval hebben we ervoor gekozen om niet het gehele dak te verwijderen en opnieuw te leggen, maar om een aanvullende isolerende deklaag aan te brengen. Voor verlichting maken we nu alleen nog gebruik van zuinige LED-lampen. In de vergaderzalen wordt de aanwezigheid van personen gemeten op basis van kooldioxideuitstoot: als niemand aanwezig is, gaan de lampen uit. Bovendien zijn op het dak van het gebouw 326 zonnepanelen geplaatst.’ Jaap: ‘En zo zijn er nog veel meer maatregelen getroffen om dit pand klaar te maken voor de toekomst, zowel om onze collega’s een optimale werkplek te geven, als op het gebied van duurzaamheid.’ René vult aan: ‘Het is ons gelukt om in de nieuwe situatie een energielabel A+++ te behalen! Ik ben er enorm trots op dat dit ons gelukt is, met name bij een oud kantoorpand dat voorheen nog energielabel D droeg. En het mooie is dat we niet alleen energie besparen; er werkten meerdere Witteveen+Bos’ers aan dit project waarin we ook nog eens enorm veel hebben geleerd. Deze kennis kunnen we nu ook toepassen in ons werk voor opdrachtgevers.’

Deel deze pagina