Gepubliceerd op 12 maart 2018

Trias Territoria voor EnergieRijk Den Haag

In het programma ‘EnergieRijk Den Haag’ wordt gewerkt aan het volledig fossielvrij maken van zestien gebouwen in het centrum van Den Haag in 2040. Een consortium van Witteveen+Bos, DWA en Rebel - samen Motion2040 - heeft de Trias Territoria ontwikkeld: een ontwerpfilosofie die een verduurzamingsopgave ordent in een sturende benaderingsvolgorde.

De Trias Territoria verplicht de energietransitie als volgt te benaderen:

  1. onderzoek eerst de lokale mogelijkheden voor energieopwekking en -reductie
  2. benut de mogelijkheden die de omgeving biedt, bijvoorbeeld door opslag in de bodem
  3. koop het restant van de behoefte aan duurzame energie in, bij voorkeur van een bron die zo dichtbij mogelijk ligt.

De Trias Territoria is ontwikkeld en toegepast in het ‘EnergieRijk Den Haag’-programma. Concreet betekent dit: eerst energiereductie en energie opwekken op gebouwniveau; dan opslag en uitwisseling van energie tussen de gebouwen van het programma in een warmte-koudeopslagnetwerk, aansluiting van de gebouwen op een verduurzaamd warmtenet; en ten slotte de inkoop van groene stroom. Vanuit deze basis zijn vervolgens varianten denkbaar bijvoorbeeld door meer ambitie te leggen in - al dan niet innovatieve - gebouwgebonden energiebesparingsmaatregelen. Het geschetste transitiepad biedt ook mogelijkheden tot flexibele bijsturing, indien tussentijds blijkt dat bepaalde maatregelen tot onvoldoende resultaat leiden. De ontwerpfilosofie Trias Territoria is effectief als er sprake is van schaarse ruimte en duurzame energie, zoals in steden. Hiermee wordt alle potentie van een gebied benut.

Deel deze pagina