Witteveen+Bos start nieuwe scriptieprijs Duurzame Ontwerpprincipes

Gepubliceerd op {{ $filters.formatDateWithYear(1616367600000) }}

Witteveen+Bos start dit jaar een nieuwe scriptieprijs met als overkoepelend thema duurzame ontwerpprincipes. Elke editie staat één van de zeven duurzame ontwerpprincipes van Witteveen+Bos centraal. In 2021 heeft de scriptieprijs, die toegankelijk is voor alle studenten van zowel universiteiten als hogescholen, als thema ‘Building with nature’. 

Met de prijs wil Witteveen+Bos de nieuwe generatie adviseurs en ingenieurs stimuleren om duurzaam te gaan ontwerpen. De scriptieprijs wordt dit jaar, ter gelegenheid van ons 75-jarig bestaan, voor het eerst uitgereikt.

Building with nature

Het principe ‘Building with nature’ houdt in dat gebruik gemaakt wordt van natuurlijke processen om het ontwerp te versterken en duurzame toekomstbestendigheid te bereiken. Werken met de natuur en niet tegen de natuur. Hierdoor kunnen onbedoelde negatieve neveneffecten worden voorkomen en extra baten, zoals natuurbaten, ontstaan.

De scriptieprijs wordt toegekend aan die wo/hbo-scriptie die het beste, meeste bijdraagt en/of de meeste impact heeft in de (door)ontwikkeling van het duurzame ontwerpprincipe ‘Building with nature’ van Witteveen+Bos én die expliciet aansluit bij minimaal 1 van de 17 Sustainable Development Goals van de United Nations (UN).

De prijs bestaat uit een geldbedrag dat door de winnaar moet worden aangewend in het kader van het duurzame ontwerpprincipe ‘Building with nature’. Dit kan zijn in de vorm van een studie(reis), cursus, conferentie, projectontwikkeling of verdere (talent)ontwikkeling. Daarnaast ontvangt de winnaar de Witteveen+Bos Duurzaam Ontwerpen-trofee.

Criteria

De inzending van de scriptieprijs ‘Building with nature’ sluit op 15 september 2021. De uitreiking van de prijs is in het najaar van 2021. De scriptieprijs staat open voor alle studenten van zowel universiteiten als hogescholen.

De voorwaarden voor inzending van de scriptie zijn de volgende. De scriptie:

  • draagt bij en / of heeft impact op de (door)ontwikkeling van het duurzame ontwerpprincipe ‘Building with nature’ van Witteveen+Bos én sluit expliciet aan bij de 17 Sustainable Development Goals van de United Nations (UN);
  • is innovatief;
  • maatschappelijk toepasbaar;
  • is gepubliceerd in het studiejaar van uitreiking, 2020-2021;
  • is ingediend voor 1 september 2021.

De onafhankelijke jury bestaat dit jaar uit dr.ir. Ralph Lindeboom (TU Delft), Dr. Charon Zondervan (WUR), dr.ir. Arjen van Nieuwenhuijzen (Witteveen+Bos), drs. ing. Sebastiaan Schep (Witteveen+Bos), ir. Tom Wilms (Witteveen+Bos) en Witteveen+Bos MVO-coördinator Rosanne Hamers.

De Witteveen+Bos scriptieprijs is de opvolger van de Jaap van der Graaf-prijs, die jaarlijks werd uitgereikt aan een student of onderzoeker die dat jaar het beste Engelstalige artikel over de behandeling van afvalwater publiceerde.

Meer informatie over de scriptieprijs is verkrijgbaar via communications@witteveenbos.com. Dat is ook het e-mailadres waar studenten hun scriptie naar toe kunnen mailen.