Hoofdwegen

Toenemende mobiliteit in verstedelijkende omgeving

Wereldwijd is er sprake van een toenemende verstedelijking. De druk op onze infrastructuur wordt groter en door het intensievere gebruik ervan ontstaan nieuwe problemen, zowel op het gebied van veilig gebruik als de invloed op de leefomgeving. Witteveen+Bos werkt met overheden en aannemers aan het verhogen van de verkeersveiligheid, het verbeteren van de doorstroming, het creëren van ruimte voor nieuwe mobiliteitsvormen en het vergroten van de leefbaarheid rond infrastructuur.

In onze projecten brengen wij diverse specialismen samen voor het ontwerpen en beoordelen van verschillende oplossingsrichtingen. Specialisten op het gebied van verkeersmodellering, verkeersveiligheid en wegontwerp werken nauw samen met constructeurs, geotechnici en specialisten op het gebied van (tunnel- en verkeers)technische installaties. Daarnaast komen bij het maken van een integraal ontwerp landschapsarchitecten, hydrologen, ecologen en deskundigen op het gebied van geluid(sanering) aan tafel. Hierdoor kunnen we de verschillende inhoudelijke invalshoeken optimaal borgen om zo tot de beste maatschappelijke oplossing te komen.

Transparantie en navolgbaarheid zijn belangrijke begrippen in onze aanpak. Wij werken met een gestructureerd KES-proces, waarin we de eisen en wensen uit de omgeving ophalen en vastleggen als input voor het beoordelen van ontwerpoplossingen. Wanneer het ontwerp verder wordt ingevuld verzorgen we door middel van 3D en VR uitwerkingen voor een toegankelijke vertaling naar diverse stakeholders.

Meer informatie

<>