Doorstroomontwikkeling ZuidAs Amsterdam

De ZuidAs is het economische hart van Amsterdam. Om de verdere ontwikkeling van de ZuidAs, tot een multifunctioneel gebied met ruimte voor wonen, werken en openbare diensten te ondersteunen, is het van cruciaal belang om de bereikbaarheid van het gebied te verbeteren.

Het project ZuidAs kenmerkt zich door een hoge mate van complexiteit vanwege de omvang van de ontwikkeling en omdat het werk onder meer betrekking heeft op het verbeteren van de bereikbaarheid via het openbaar vervoer en de weg. Vanwege de belangrijke economische functie van dit gebied is het cruciaal dat pendelaars zo min mogelijk hinder ondervinden en dat het gebied toegankelijk blijft tijdens de uitvoering van het werk.

Samen met diverse partners heeft Witteveen+Bos een integraal ontwerp ontwikkeld voor de aanleg van een wegtunnel voor de rijksweg A10. De wegtunnel loopt onder de ZuidAs door om de bereikbaarheid van het gebied te maximaliseren, zonder afbreuk te doen aan waardevolle bouwruimte of natuurgebieden. Andere verantwoordelijkheden van Witteveen+Bos waren het uitvoeren van haalbaarheidsstudies voor de ontwikkeling van de tunnel en het ontwerpen van het masterplan voor de ZuidAs.

Meer weten?

<>