Ruim 75 jaar ondernemerschap

Trots op onze roots

'Het begon met een A4'tje'

Op 1 januari 1946 werd 'Stedebouwkundig advies- en ingenieursbureau Witteveen en Bos c.i.' opgericht door de ingenieurs W.G. (Willem) Witteveen (1891-1979) en G.S. (Goosen) Bos (1908-2004). Willem Witteveen werkte van 1924 tot 1945 in Rotterdam als chef Stadsuitbreiding en gebouwen, stadsarchitect, directeur Stadsontwikkeling, directeur van de Gemeentelijke Technische Dienst en als directeur van het Adviesbureau Stadsplan Rotterdam. Goosen Bos heeft na zijn opleiding Weg- en Waterbouw aan de Technische Hogeschool Delft vier jaar gewerkt bij de Publieke Werken Amsterdam en zes jaar bij de gemeente Enschede. Hij maakte het ontwerp voor het centraal rioolstelsel van Enschede en de destijds grootste rioolwaterzuiveringsinstallatie van ons land.

Toeval en chemie spelen een rol bij de eerste ontmoeting tussen deze twee heren. Op enig moment eind 1945 kreeg Witteveen van een wederzijdse kennis het advies om eens met Bos te gaan praten. Bos spreekt later zelf over een ongeloofwaardig verhaal: 'Een halve dag na dit advies ontmoetten de bekende stedenbouwer en de volstrekt onbekende, zeventien jaar jongere civiel ingenieur elkaar, en in een uurtje praten na de lunch, was het besluit genomen een maatschap aan te gaan tot het gezamenlijk opzetten van een ingenieursbureau voor de stedenbouw en publieke werken.'

Het begon met een A4'tje waarin Goossen Bos en Willem Witteveen het 'Stedebouwkundig advies- en ingenieursbureau Witteveen en Bos c.i.'  oprichtten en ze uitspraken ‘alle opduikende problemen in eerlijkheid en overtuigd van elkaar goeder trouw te zullen behandelen’. Het maatschapscontract heeft twaalf jaar stand gehouden tot 1 januari 1958, toen Witteveen met pensioen ging. Vertrouwen en betrouwbaarheid vormden de basis voor een succesvolle samenwerking. Toen en nu nog.

'Bijdragen aan een betere wereld is niet nieuw voor Witteveen+Bos. In de startfase van Witteveen+Bos, vlak na de Tweede Wereldoorlog, was onze bijdrage met name gericht op wederopbouw. In de jaren ’60 en ’70 stond milieuverontreiniging hoog op de agenda, gevolgd door fileproblematiek en bijbehorende milieuconsequenties in de jaren ’80 en ‘90. En daarna kwamen de Millenniumdoelstellingen van de Verenigde Naties en de opvolgers: de duurzame ontwikkelingsdoelen. Stuk voor stuk duurzaamheidsvraagstukken, met steeds een ander accent. Voor Witteveen+Bos blijft centraal staan dat wij een bijdrage willen en kunnen leveren aan actuele maatschappelijke vraagstukken.’

- Karin Sluis, senior adviseur

'Wie zijn verleden kent, is klaar voor de toekomst!'

Ruim 75 jaar later is Witteveen+Bos uitgegroeid tot een wereldwijd netwerk met ruim 1.400 experts met verschillende achtergronden en expertises en werken we jaarlijks aan ruim 4.700 projecten in 50 landen. Ook de komende decennia willen wij een betrokken en interessante werkgever, opdrachtnemer en projectpartner zijn bij het oplossen van toekomstige maatschappelijke uitdagingen. 

Benieuwd naar de rest van ons verhaal? Bekijk de tijdlijn voor een impressie van de ontwikkeling van Witteveen+Bos aan de hand van onze mijlpalen. Neem voor meer informatie over Witteveen+Bos contact op met onze communicatie afdeling of bekijk ons digitale 75 jaar Witteveen+Bos jubileumboek