Scheepvaart

Scheepvaartwegen voor zowel zee- als binnenvaart spelen een cruciale rol in het vervoer van goederen over de hele wereld. Ze verbinden zee- en binnenhavens en bieden een efficiënt, kosteneffectief en milieuvriendelijk alternatief voor wegvervoer. Technische adviesdiensten zijn van essentieel belang voor de ontwikkeling en het onderhoud van de haveninfrastructuur die nodig is om dergelijk vervoer mogelijk te maken.

Op het gebied van scheepvaart levert Witteveen+Bos uiteenlopende ingenieursdiensten. Zoals ontwerp, aanleg en onderhoud van vaarwegen, sluizen, dammen, kades, steigers en baggerwerkzaamheden om de vaardiepte van vaarwegen op peil te houden. Ook analyses en modellering van scheepsverkeer en nautische veiligheid, navigatiehulpmiddelen; milieueffectrapportages en studies over duurzaamheid, zoals het gebruik van groene scheepsbrandstoffen, behoren tot onze dienstverlening.

De complexiteit van de binnenvaart vereist een scala aan technische expertise, waaronder civiele techniek (denk aan het ontwerpen van aanlegfaciliteiten), waterbouwkunde (zoals het ontwerpen van vaargeulen), hydrodynamica en morfologie, baggertechnologie, elektrotechniek (bijvoorbeeld het ontwerpen van verlichtingssystemen), werktuigbouwkunde (onder andere het ontwerpen van deuren van sluizen) en milieutechniek (zoals het uitvoeren van milieueffectrapportages), vergunningen, ruimtelijke ontwikkeling. Witteveen+Bos biedt deze brede expertise.

Op het gebied van scheepvaart leveren we onder andere de volgende diensten:

  • nautisch ontwerp van scheepvaartwegen voor zeevaart en binnenvaart
  • scheepvaartanalyses en modelleringen op basis van AIS data
  • nautische veiligheidsanalyses
  • studies gericht op modal split en achterlandtransport
  • logistieke modellering
  • economische en financiële analyses

Meer informatie?

We beantwoorden graag alle vragen. Neem contact met ons op via het formulier.

Delta's, Coasts and Rivers