Terminals

De ontwikkeling van haventerminals omvat het ontwerpen en bouwen van faciliteiten voor de verplaatsing van verschillende soorten vracht, voor verschillende terminalexploitanten. Bij het ontwerp van haventerminals moet rekening worden gehouden met een reeks factoren, waaronder het type vracht dat wordt overgeslagen, de logistiek van de terminal, de terminalapparatuur, opslagfaciliteiten, de grootte en het type schepen dat gebruik maakt van de terminal, milieuoverwegingen en veiligheidseisen.

Witteveen+Bos helpt opdrachtgevers bij het opstellen van terminalontwerpen, van terminalconcepten tot en met technische ontwerpen en aanbestedingsdocumenten voor kademuren, aanlegsteigers, bagger- en landaanwinningswerken, verhardingen en nutsvoorzieningen zoals stroom- en watervoorziening, walstroom voor schepen (‘cold ironing’), drainage, verlichting en hekwerken (ISPS). Ook ontwerpen van terminalgebouwen zoals poortgebouwen, kantoren en werkplaatsen kunnen worden verzorgd.

Witteveen+Bos heeft ruime ervaring met het ontwerpen van terminals voor offshore (wind)projecten. Het ontwerp van dit type terminal is uitdagend vanwege de hoge kademuurbelastingen, die noodzakelijk zijn om het laden van zware lading zoals paalfunderingen voor offshore windmolens mogelijk te maken. Ook de spudpalen of spudbakken die door het offshore installatieschip worden gebruikt, hebben impact op de kademuur. Witteveen+Bos past 3D-modellen toe in het kadeontwerp om het afmeren en laden van dit specifieke type schepen mogelijk te maken.

Naast terminals voor offshore windprojecten helpt Witteveen+Bos opdrachtgevers ook bij de ontwikkeling van de volgende typen terminals:

  • Containerterminals, zoals de state-of-the-art terminal APMT Maasvlakte 2 in Rotterdam (Nederland) en PSA Europa terminal in Antwerpen (België);
  • Terminal voor natte bulk, voor lading zoals LNG, groene brandstoffen zoals ammoniak en vloeibare CO2. Witteveen+Bos heeft het ontwerp gemaakt voor een kademuur en havenbekken voor een LNG bunker hub op de Gate terminal in Rotterdam;
  • Droge bulk terminals, voor producten als kolen, graan of kunstmest die worden opgeslagen in loodsen of op opslagterreinen in de open lucht. Witteveen+Bos ontwierp een graanterminal in Ventspils;
  • Algemene vrachtterminals die een verscheidenheid aan goederen verwerken;
  • Faciliteiten voor roll-on/roll-off (RORO), deze schepen vervoeren voertuigen zoals auto's, vrachtwagens, bussen tussen havens;
  • Cruiseterminals die zijn ontworpen voor passagiersschepen, met faciliteiten zoals douane- en immigratiediensten, bagageafhandelingsruimten, winkels en restaurants.

Meer informatie

<>