Offshore Center Maasvlakte 2

Gepubliceerd op {{ $filters.formatDateWithYear(1499896800000) }}

Havenbedrijf Rotterdam realiseert in de Prinses Alexiahaven op Maasvlakte 2 met een nieuw haventerrein ruimte voor een Offshore Center (OCMV2). Het OCMV2 biedt plek aan toeleveranciers en bouwers voor windenergie op zee en bedrijven die werken aan de ontmanteling van olie- en gasplatformen. Het Havenbedrijf speelt hiermee tijdig in op de toenemende kansen die deze groeimarkten bieden.

Witteveen+Bos werkt mee aan deze grote gebiedsontwikkeling. In het planstadium is geotechnisch advies voor de landaanwinning gegeven en zijn volumes middels een 3D grondmodel bepaald. Onlangs kreeg het bureau opdracht voor de engineering van de ‘heavy load’ diepzeekade en verdere advisering rond de demping van het zeventig hectare grote terrein. De kade moet berekend zijn op de hoge belasting, onder meer vanwege de overslag van onderdelen van grote offshore windturbines. De landaanwinning wordt uitgevoerd door de combinatie PUMA. Witteveen+Bos bewaakt de geotechnische aspecten, zoals monitoring van de zettingen.
 

Bij de aanbieding op de diepzeekade heeft Witteveen+Bos drie van haar duurzame ontwerpprincipes een grote rol laten spelen. Een belangrijk aspect daarbij was toekomstbestendigheid. Het is denkbaar dat de betrokken markten er over circa tien jaar anders uitzien. De diepzeekade heeft een ontwerplevensduur van vijftig jaar. Dit vereist flexibel ontwerpen: ook na tien jaar moet het OCMV2 door eenvoudige aanpassingen inzetbaar zijn voor een ander gebruik van de diepzeekade. Verder wordt het Trias-principe toegepast door het gebruik van energie en grondstoffen zoveel mogelijk te beperken en gebruik te maken van oneindige bronnen. Als derde ontwerpprincipe is participatie ingezet: met (beoogde) gebruikers worden de klanteisen besproken en meegenomen in de besluitvorming.
 

Door Witteveen+Bos zijn zeven duurzame ontwerpprincipes vastgesteld. Deze zijn een belangrijk middel om de impact van ingenieurswerk te maximaliseren en duurzaamheid daadwerkelijk vorm te geven. In alle weegt Witteveen+Bos het gebruik van deze principes af. Zo ook met succes in het project OCMV2, waar flexibel ontwerpen, de Trias-gedachte en participatie de doorslag gaven.