Behandeling van industrieel proces en afvalwater

Veiligstellen van toevoer en milieu

Industrieën zijn veelal sterk afhankelijk van de beschikbaarheid van water bij primaire of secundaire processen. Water is of wordt een schaars goed in veel delen van de wereld, onder meer onder invloed van klimaat en de geografie. Overheden scherpen bovendien lozingsnormen voor water aan om waardevolle waterbronnen en flora en fauna in en rond waterwegen te beschermen.

Industrieën worden gestimuleerd om een meer circulaire, geïntegreerde systeembenadering te ontwikkelen om hun waterinname, -gebruik en -lozing te beheren. Om zo de productiequota veilig te stellen en tegelijkertijd de milieueffecten van hun lozingswater te minimaliseren. Bij Witteveen+Bos hebben we tientallen jaren mondiale ervaring met de behandeling van industrieel water en afvalwater.

Systematische aanpak

Door te kiezen voor een systematische aanpak kunnen we de industrie een breed scala oplossingen bieden. Variërend van besparingen bij waterinname (verminderen), in de procesfase (hergebruik) en aan het einde van de pijp/lozingsfase. Gezien de beperkingen in de lozingsfase is de industrie veelal meer gericht op de inname en de procesfase om problemen in de end-of-pipe-fase te voorkomen.

Waterlozingen worden ook steeds vaker ingezet als een bron van energie en grondstoffen. Wij hebben ervaring met projecten gericht op gezuiverd afvalwater voor irrigatiedoeleinden of het winnen van voedingsstoffen voor meststoffen. Dit zijn voorbeelden van manieren waarop industrieën via proces-/afvalwater waardevolle bijdragen kunnen leveren aan de maatschappelijke circulaire ambities.

Meer informatie?

<>