Procesoptimalisatie Greenyard Frozen

Controle werkzaamheden en ondersteuning Greenyard Frozen UK Ltd.

Witteveen+Bos is uitgekozen om het ontwerp van de Greenyard Frozen-installatie in King’s Lynn te evalueren en, na het uitvoeren van een vooronderzoek, operationele steun te leveren. De installatie werd gedurende vier maanden geëvalueerd in de aanloop naar het seizoen 2018. Een veiligheidsevaluatie heeft ertoe geleid dat onveilige gaspijpleidingen vóór het begin van de jaarlijkse activiteiten werden vervangen. Ook werd er korrelslib gekocht om de anaerobe reactor opnieuw te vullen. Deze installatie helpt Greenyard Frozen om aan haar Renewables Obligation in 2020 te voldoen.

Deze locatie van Greenyard verwerkt acht à negen maanden per jaar seizoensgroenten zoals erwten, bonen, wortelen, pastinaken en suikermaïs, maar ook rijst en aardappelen. De afvalwaterzuiveringsinstallatie is gemoderniseerd met biologische behandelingsprocessen en werkt daar sinds 2016 mee.

Een anaerobe reactor produceert biogas dat in een warmte-krachtkoppeling (WKK) wordt gebruikt om elektriciteit en warmte op te wekken. Een aerobe bioreactor die nutriënten verwijdert, zuivert het water zodat dit geloosd kan worden of kan worden opgewaardeerd voor hergebruik. De zuiveringsinstallatie is ontworpen om de maximale vervuilingsgraad per seizoen te kunnen opvangen. Echter kon in de eerste twee seizoenen niet al het afvalwater behandeld worden en werd alle biogas afgefakkeld.

De kenmerken van het afvalwater variëren in de loop van het seizoen naargelang het soort groenten dat wordt verwerkt. De mate van verontreinigingsbelasting en biogasproductie zijn daarvan afhankelijk. Het afstemmen van de werking op verschillende belastingen is cruciaal voor een goede prestatie.

Ook de stikstofverwijdering vereist aan het begin van het seizoen een zo hoog mogelijke verwijdering. Uit de evaluatie bleek echter dat er tegen het einde van het seizoen een stikstoftekort ontstond. Er is een voedingsstoffendoseersysteem toegevoegd dat enkele weken per jaar wordt gebruikt. Een unieke ingreep. In 2018 is het anaerobe proces gestabiliseerd en slib, dat pluizig slib was geworden, is omgezet in korrelslib. Daarbij wordt overtollig slib verkocht. Het overmatige gebruik van chemicaliën is teruggedrongen en de kosten voor modificatie en advies zijn door de verkoop van energie en korrelslib gecompenseerd.

Ten slotte is in de eerste helft van 2019 een gasbuffer en -conditionering gebouwd om de stroom naar de WKK te stabiliseren en het affakkelen van biogas te stoppen. Het opgewekte biogas is in 2020 voor meer dan 99 % benut en er worden nu consequent Renewables Obligation Certificates toegekend.

Meer informatie?

Onze projecten

Wij voeren jaarlijks bijna 5.000 projecten uit op het gebied van water, infrastructuur, milieu en bouw. 

<>
<>