Zoetwatervoorziening

Onder druk

We merken de gevolgen van klimaatverandering steeds meer: aanhoudende droogteperioden, mislukte oogsten, meer natuurbranden, droogvallende rivieren, of juist wateroverlast en zwaardere stormen of orkanen.

Zoetwaterbeschikbaarheid komt daardoor meer onder druk. Drogere seizoenen, gecombineerd met een stijgende watervraag, leiden tot watertekorten. Deze hebben negatieve gevolgen voor verschillende sectoren, zoals de drinkwatervoorziening, landbouw, natuur, scheepvaart en de industrie.

Wat doet Witteveen+Bos hierin?

Witteveen+Bos is expert op het gebied van zoetwatervoorziening. Wij voeren veel verkenningen en haalbaarheidsstudies uit. Hierbij is een watersysteemanalyse van de catchment een belangrijk uitgangspunt: dit geeft inzicht in de waterbeschikbaarheid.

Ook brengen we de watervraag in beeld. Vervolgens adviseren we welke maatregelen genomen kunnen worden om huidige of toekomstige watertekorten terug te dringen. We stellen stroomgebiedsplannen op, met maatregelen om in het regenseizoen water vast te houden om zo meer water en rivierafvoer te hebben in het droge seizoen.

Hieronder vallen ook maatregelen als agroforestry. Door bomen op randen van percelen te plaatsen, kan meer water worden vastgehouden en spoelt de bodem niet weg. Bomen bieden daarnaast overigens tal van andere voordelen.

Irrigatie

Ook stellen we ontwerpen op van irrigatievoorzieningen. Zo hebben we rainwaterharvesting en irrigatiesystemen ontworpen voor Ghana, Gabon en Sierra Leone. Ook ontwerpen we maatregelen om verzilting tegen te gaan, door smart controlled drainage and irrigation technieken die we onder meer toepassen in Vietnam en Egypte.

De toenemende neerslag en rivierafvoer in de winter bieden ook kansen, want als het water opgevangen kan worden in natte tijden, helpt dat in droge zomers.

Meer informatie

<>