• Een blauwdruk voor de productie en toepassing van groene waterstof en zuurstof in de industrie, het transport en de gebouwde omgeving. 

GROHW - een initiatief van Witteveen+Bos

Hoe we de energietransitie willen versnellen met groene waterstof

Huidige elektriciteitsnet raakt overbelast

In Nederland lopen we steeds vaker tegen netcongestie aan; op het elektriciteitsnet is niet voldoende ruimte beschikbaar om de toename van lokaal opgewekte duurzame energie te verwerken. Terwijl in de toekomst steeds meer vraag zal ontstaan naar (duurzame) elektriciteit. Het risico bestaat dat duurzame energie onnodig verloren gaat en de energietransitie wordt geremd. Dit vraagt om een oplossing waar duurzame elektriciteit op lokale schaal slim kan worden opgewekt, opgeslagen en gedistribueerd.

Regionaal collectief

GROHW staat voor Green Oxygen, Hydrogen and Wasteheat production. Het is een collectief van regionale ondernemers, onderzoeksinstellingen en lokale overheid in de regio van Deventer dat is geïnitieerd door Witteveen+Bos. Het doel van GROHW is het versnellen van de energietransitie en reduceren van CO2-uitstoot met groene waterstof als belangrijkste bouwsteen. Ons collectief richt zich op de technische en economische mogelijkheden voor de opwekking, opslag en distributie van groene waterstof, zuurstof en restwarmte.

Schaalbaar en betaalbaar

De uitkomst van GROHW is een door Witteveen+Bos ontwikkelde blauwdruk: een schaalbaar ontwerp dat ook toepasbaar is in andere industriegebieden in combinatie met wind en zonneparken. Het waterstofsysteem bestaat uit een installatie (elektrolyzer) die door middel van duurzame elektriciteit waterstof en zuurstof produceert, waarbij een deel van de elektrische energie als restwarmte vrijkomt. Het concept is zo ontwikkeld dat elektrolyzers in grote aantallen geproduceerd kunnen worden. Dit zorgt dat de kostprijs aanmerkelijk omlaag kan.

Door nu te investeren in de ontwikkeling van deze techniek kan het op korte termijn breed en betaalbaar worden ingezet als bijdrage aan de noodzakelijke energietransitie. In het GROHW-ontwerp zullen naast de waterstof ook de vrijkomende zuurstof en restwarmte worden gebruikt. De decentraal opgewekte groene waterstof kan lokaal worden benut door industrie, mobiliteit en gebouwde omgeving. Hierdoor gaat nauwelijks energie verloren.

Pilot bij De Gasfabriek

Dit jaar - in 2022 - realiseert GROHW een eerste 50 kW demonstratie bij De Gasfabriek te Deventer. Deze demo is mogelijk dankzijsubsidie vanuit REACT EU Oost-Nederland aangevuld met eigen bijdragen van de projectpartners. Met de installatie wordt een kantoor duurzaam verwarmd. In de zomer van 2023 wordt bij de asfaltcentrale in Deventer bovendien wekelijks een tubetrailer gevuld voor een pilottest met hybride branders (waterstof en aardgas).  Witteveen+Bos voert de bijbehorende veiligheidsanalyses (HAZOP en QRA) uit en draagt zorg voor de WABO vergunning.

Participatie

Het initiatief en de eigen bijdragen laten zien hoe gemotiveerd het GROHW-collectief is om een proactieve bijdrage te leveren aan het oplossen van netcongestie en het versnellen van de energietransitie. Deelnemers in dit project zijn: Saxion University of Applied SciencesHanzeNetBrandeniersRabobankAsfaltcentrale Stedendriehoek (ACS)Vos TransportVan Dorp InstallatiesMTSA TechnopowerHAN University of Applied Sciences en Witteveen+Bos.

Om dit project te kunnen uitvoeren is een subsidie toegekend door de provincie Overijssel, evenals een kleine bijdrage van de provincie Gelderland. De Rabobank toont haar commitment door haar kennis ter beschikking te stellen en een deel van de projectkosten voor haar rekening te nemen.

Meer weten over GROHW? Ga dan naar One To Zero Emission | GROHW. Benieuwd naar de mogelijkheden van waterstof en soortgelijke duurzame oplossingen? Neem contact met ons op.

Deel dit artikel

Meer informatie

Raphaël van der Velde

PMC-leider Energiesystemen