Industriële veiligheid

Safety first

Persoonlijk letsel, schade aan het milieu, het stilleggen van productie en reputatieschade; incidenten in de industrie kunnen een (zeer) grote impact hebben op werknemers, burgers, het milieu en het bedrijf zelf. Het voorkomen van incidenten is van groot belang voor alle partijen en vereist goed functionerende veiligheidsbeheerssystemen met passende risicostudies.

De veiligheidsspecialisten van Witteveen+Bos hebben zeer uitgebreide ervaring op het gebied van interne & externe veiligheid in de (inter)nationale chemie, energie (waterstof & CO2 opslag), olie, gas, afvalwater en drinkwater sectoren.

Procesveiligheid (als onderdeel van de interne veiligheid) is van groot belang voor bedrijven die werken met installaties waar gevaarlijke stoffen kunnen vrijkomen. Naast chemische bedrijven gaat het hier bijvoorbeeld ook om waterzuiveringen. De Arbo- en voor sommigen ook de BRZO-wetgeving verplicht het om alle risico’s die zich kunnen voordoen tijdens het gebruik, onderhoud of uitbreiding van zo’n installatie beheersbaar te maken. Onze specialisten werken samen met u aan het in kaart brengen van de mogelijke risico’s en vervolgens met het oog op uw specifieke situatie een passende aanpak in het risicobeleid te integreren.

Als het gaat om externe veiligheid zijn de risico’s vaak klein, maar de mogelijke gevolgen des te groter. Het is dan ook verplicht om externe veiligheidsrisico’s bij de ontwikkeling van bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen inzichtelijk te maken en aantoonbaar te beheersen. Binnen Witteveen+Bos beschikken wij over de rekenmodellen Safeti-NL, RBM-II en CAROLA om deze risico’s in kaart te brengen. Daarnaast biedt onze integrale expertise en werkwijze actueel inzicht in belangrijke ontwikkelingen zoals de Omgevingswet en kunnen wij u passend adviseren in uw vergunningstrajecten, ruimtelijke procedures en beleidswijzigingen.

Onze brede ervaring, adequate risicoanalyses, vertaling van regelgeving naar de dagelijkse praktijk en kennis van huidig en toekomstig beleid stelt u in staat om uw veiligheidsprestaties te maximaliseren.

Onze diensten:

  • HAZOP
  • HAZID
  • ENVID
  • What-If
  • LOPA
  • SIL classificatie & - verificatie
  • SIF validatie (IEC 61508/61511)
  • QRA

 

Meer weten? Onze specialisten staan voor u klaar!

Share this

Onze projecten