Geluid- en trillingsonderzoek

Industrie en woningen komen steeds dichter bij elkaar te liggen. In de omgeving van industriële activiteiten bestaat een verhoogd risico op hinder en gezondheidsproblemen door overlast van (laag frequent) geluid en trillingen.

Continue geluidshinder in de leefomgeving kan leiden tot stress, slechter slapen en zelfs chronische effecten zoals een verhoogde bloeddruk. Bent u van plan om bodemactiviteiten uit te voeren, een (bedrijven)terrein of infrastructuur aan te leggen? Dan moet u aantonen dat u voldoet aan de wettelijke eisen van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.

Wanneer zijn geluiden of trillingen hinderlijk? Dat is een lastige vraag die niet altijd in getallen is uit te drukken. De trillings- en akoestische ingenieurs van Witteveen+Bos brengen de consequenties van ruimtelijke ingrepen voor de leefomgeving overzichtelijk in kaart. Onze prognoses en analyses kenmerken zich door grondige probleemanalyse en integrale kennis. Onze geotechnici, constructeurs en werktuigbouwkundigen bieden technische oplossingen voor bijvoorbeeld machinefundaties en constructies. Wij hebben veel ervaring met het monitoren en bewaken van trillingsniveaus op de omgeving of in de nabijheid van kostbare trilling gevoelige apparatuur en zijn experts op het gebied van de wetgeving voor wegverkeerslawaai, spoorweglawaai, windturbinelawaai en industrielawaai.

Wij verzorgen onderzoeken als onderdeel van;

  • haalbaarheidsstudies
  • due-diligence onderzoeken
  • aanvragen voor omgevingsvergunningen
  • ontheffingen op de Wet natuurbescherming
  • passende beoordelingen
  • milieueffectrapporten
  • bestemmingsplannen
  • tracébesluiten
  • inpassingsplannen
  • monitorings- en rapportageverplichtingen

 

Heeft u een vraag over geluid en trillingen? Neem contact op met onze specialisten via de contactgegevens hieronder.

Share this

Onze projecten