Dynamisch GeluidModel emplacement Leeuwarden

ProRail beheert in Nederland circa 110 emplacementen, waaronder het emplacement in Leeuwarden. Binnenkort gaan er meer treinen van en naar Leeuwarden rijden. Daarom wordt de lay-out van het emplacement aangepast. Het emplacement ligt in de binnenstad van Leeuwarden en moet voldoen aan strikte geluideisen, vastgelegd in de milieuvergunning. Deze geluideisen beschermen de omwonenden. Voor de aanpassingen aan het emplacement is een aanpassing van de vergunning nodig, waarvoor geluidonderzoek nodig is. Witteveen+Bos heeft dit onderzoek uitgevoerd.

Dynamisch GeluidModel

ProRail beheert de geluidsituatie op emplacementen met behulp van het ‘Dynamisch GeluidModel’ (DGM). De eerste werkzaamheden van Witteveen+Bos betroffen het actualiseren van dit DGM op basis van de voorziene aanpassingen. De tweede stap bestond uit het toetsen van de aanpassingen aan de geldende vergunning. Daaruit bleek, dat op een aantal toetspunten de geluidbelasting van het aangepaste emplacement hoger ligt dan toegestaan in de vergunning. Witteveen+Bos heeft daarop een onderzoek naar mogelijke maatregelen uitgevoerd, om daarmee de geluidbelasting in woningen terug te brengen. Op een emplacement zijn maatregelen mogelijk aan de bron (bijvoorbeeld door wissels van een smeersysteem te voorzien of door spoor voegloos uit te voeren). Daarnaast is het mogelijk schermen te plaatsen of de gevelwering van de omliggende woningen te verbeteren. Witteveen+Bos heeft ProRail bij deze afweging ondersteund door te adviseren over het verwachte effect en de kosten van de verschillende opties.

"Bij toekomstige wijzigingen van de dienstregeling kan ProRail daarnaast met het door Witteveen+Bos opgestelde DGM op snelle en eenvoudige wijze toetsen welke geluidgevolgen de wijziging heeft."

Meer informatie

Onze projecten

Wij voeren jaarlijks bijna 5.000 projecten uit op het gebied van water, infrastructuur, milieu en bouw. 

<>