Zeer Zorgwekkende Stoffen

Gevaarlijke stoffen en chemicaliën maken deel uit van ons dagelijks leven. In Europa alleen al zijn er ruim 21.000 gevaarlijke stoffen op de markt. Sommigen gebruiken we regelmatig, zoals brandstoffen en schoonmaakmiddelen. Anderen vormen de bouwstenen van de producten die we gebruiken zoals auto’s en smartphones. De meest schadelijke stoffen staan bekend als Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS). Stoffen vallen in deze categorie als ze onder andere kankerverwekkend, zeer persistent of bio accumulerend (zPzB) zijn.

ZZS kunnen in industriële processen vrijkomen als bijproduct, onderdeel zijn van bepaalde grondstoffen of wellicht bent u producent van ZZS. In al deze gevallen bent u verantwoordelijk voor het inzichtelijk maken van de risico’s van het gebruik van deze stoffen. Als organisatie loopt u al snel tegen de omvangrijke regelgeving aan die in continue ontwikkeling is én soms lijkt te botsen met andere regelgeving.

Witteveen+Bos is en blijft zeer goed op de hoogte van de ontwikkelingen op Europees & nationaal niveau. Wij hebben bijvoorbeeld vergaande kennis van het PFAS-restrictieproces en jurisprudentie qua stofclassificatie, houden nauwlettend wijzigingen met betrekking tot C&L classificaties, milieu- en watervergunningen plus normstelling in de gaten, kennen de ins- en outs van het uitvoeringsprogramma bodem en ondergrond en hebben uitgebreide technische kennis van industriële processen. Dit maakt ons dé partner om u te ondersteunen met uw vragen en wensen omtrent Zeer Zorgwekkende stoffen.

Onze diensten:

  • ZZS emissie metingen
  • Ondersteuning en advies bij vergunningsaanvragen
  • Minimalisatieonderzoek- en inventarisatie
  • Advies op het gebied van (kostenefficiënte) emissie reducerende technieken en substitutiemaatregelen
  • Risicobeheer

 

Meer weten? Neem contact op met onze specialisten.

Deel deze pagina

Onderzoek impact inhibitoren aardwarmte

Lees meer