Bodemgebruik, ondergrond en reststoffen

Onze deskundigen op het gebied van bodemkwaliteit, circulaire economie en afval werken aan projecten die zorgen voor een gezond en duurzaam gebruik van de bodem en veilige opslag of circulair gebruik van reststoffen.

Tot onze dienstverlening behoort de uitvoering van bodemonderzoek, ook ten aanzien van asbest, archeologie, niet gesprongen explosieven en kabels en leidingen. En ook de voorbereiding en begeleiding van bodemsaneringen, het ontwerp en controle van opslagvoorzieningen voor afval en studies ten aanzien van het hergebruik van materialen.

We hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan een aantal icoonprojecten in Nederland, zoals de zeer sterk vervuilde stortplaats de Volgermeerpolder bij Amsterdam. We maken deel uit van Surf-NL, platform op het gebied van duurzaam saneren en zijn een van de initiatiefnemers van het expertisecentrum PFAS, dat kennis verzamelt en deelt over opkomende schadelijke stoffen. Door deze ervaring durven wij te stellen dat wij een van de topspelers zijn in dit vakgebied in Nederland. Wij werken voor overheden en industrie in binnen- en buitenland.

In de leefomgeving zijn zeer zorgwekkende stoffen of nieuwe en opkomende verontreinigingen steeds vaker aanwezig. Deze stoffen, zoals PFAS, hebben mogelijk impact op de kwaliteit van onze leefomgeving. De stoffen bevinden zich in de bodem en in het water en zijn zeer moeilijk te verwijderen. De gevolgen die deze stofgroepen hebben zijn vaak onomkeerbaar en pas over enkele generaties zichtbaar. Als ingenieursbureau zetten we ons actief in voor de ontwikkeling van nieuwe kennis voor oplossingen. Deze oplossingen passen wij met succes toe in onze projecten. Onderstaande infographic geeft een indruk van onze kennis en innovatieve oplossingen.

Klik op de infographic-onderdelen voor bijhorende projecten

Onze projecten

Meer informatie?

Witteveen+Bos medewerker Maarten Kraneveld

Maarten Kraneveld

PMC-leider Bodemgebruik, ondergrond en reststoffen