Bodemgebruik, ondergrond en reststoffen

Onze deskundigen op het gebied van bodemkwaliteit, circulaire economie en afval werken aan projecten die zorgen voor een gezond en duurzaam gebruik van de bodem en veilige opslag of circulair gebruik van reststoffen.

Tot onze dienstverlening behoort de uitvoering van bodemonderzoek, ook ten aanzien van asbest, archeologie, niet gesprongen explosieven en kabels en leidingen. En ook de voorbereiding en begeleiding van bodemsaneringen, het ontwerp en controle van opslagvoorzieningen voor afval en studies ten aanzien van het hergebruik van materialen.

We hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan een aantal icoonprojecten in Nederland, zoals de zeer sterk vervuilde stortplaats de Volgermeerpolder bij Amsterdam. We maken deel uit van Surf-NL, platform op het gebied van duurzaam saneren en zijn een van de initiatiefnemers van het expertisecentrum PFAS, dat kennis verzamelt en deelt over opkomende schadelijke stoffen. Door deze ervaring durven wij te stellen dat wij een van de topspelers zijn in dit vakgebied in Nederland. Wij werken voor overheden en industrie in binnen- en buitenland.

Deel deze pagina

Meer informatie?

Witteveen+Bos medewerker Maarten Kraneveld

Maarten Kraneveld

PMC-leider Bodemgebruik, ondergrond en reststoffen