Opkomende verontreinigingen

Steeds vaker zijn in onze leefomgeving zeer zorgwekkende stoffen of nieuwe en opkomende verontreinigingen aanwezig. Deze stoffen, zoals PFAS, hebben impact op de kwaliteit van onze leefomgeving en zijn zeer moeilijk te verwijderen. De gevolgen voor mens, dier en milieu zijn niet zelden onomkeerbaar en pas over enkele generaties zichtbaar. 

Bronaanpak of curatief

Alleen in Europa al zijn ruim 21.000 gevaarlijke stoffen op de markt. Sommige gebruiken we regelmatig, zoals brandstoffen en schoonmaakmiddelen. Andere vormen de bouwstenen van de consumentenproducten zoals auto’s en smartphones. De meest schadelijke stoffen staan bekend als Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS). Stoffen vallen in deze categorie als ze onder andere kankerverwekkend, zeer persistent of bio-accumulerend (zPzB) zijn.

Veel sectoren hebben te maken met opkomende en zeer zorgwekkende stoffen. Vooral bij het gebruik van de bodem (voedselproductie, grondverzet, woningbouw) en in het watersysteem (productie drinkwater, zwemwater, afvalwaterzuivering). Witteveen+Bos werkt aan product- en kennisontwikkeling om op een maatschappelijk verantwoorde manier om te kunnen gaan met opkomende en zeer zorgwekkende stoffen. Deze kennis passen we ook toe in onze projecten.

Expertisecentrum PFAS

Aanpak bij de bron heeft de voorkeur, maar eenmaal doorgedrongen in het milieu is een gedegen aanpak gevraagd door ervaren specialisten om de effecten te minimaliseren. Onze experts werken aan deze uitdaging door actief in te zetten op het ontwikkelen en toepassen van oplossingen.

Als een van de initiatiefnemers van het Expertisecentrum PFAS volgt Witteveen+Bos de ontwikkelingen op Europees en nationaal niveau op de voet. Dit uit zich in verregaande kennis van het PFAS-restrictieproces en jurisprudentie qua stofclassificatie, inzicht in wijzigingen met betrekking tot C&L-classificaties, kennis van milieu- en watervergunningen plus normstelling en bekendheid met de ins- en outs van het uitvoeringsprogramma Bodem en ondergrond. Dit aangevuld met uitgebreide technische kennis van industriële processen.

Meer informatie

<>