• Wist u dat Witteveen+Bos als één van de enigen in Nederland beschikt over een eigen Geurlab? Lees meer over onze expertise en diensten op het gebied van geur.

Luchtkwaliteit verbeteren

Als industrieel bedrijf hebt u te maken met emissies en luchtkwaliteit. De kwaliteit van de lucht en de depositie van stikstof bepaalt in belangrijke mate de gezondheid van mens en dier. Als organisatie wilt u zeker weten dat u voldoet aan alle wet- en regelgeving op het gebied van emissies en luchtkwaliteit. Het doorgronden van beleid en regelgeving versus het herkennen van mogelijkheden om de emissies van uw organisatie te verlagen vraagt om de juiste combinatie tussen diepgaande inhoudelijke kennis, expertise op het gebied van actuele jurisprudentie en ervaring in de praktijk. Witteveen+Bos beschikt over een divers team van scheikundig technologen, stromingsdeskundigen en ecologen die de effecten van industriële emissies op de luchtkwaliteit door middel van metingen en berekeningen in beeld brengen. Dit doen wij onder andere voor industriële activiteiten. Wij onderzoeken de (on)mogelijkheden van (verdere) emissiereductie en kostenefficiëntie, kunnen uw organisatie ontzorgen door kentallen te valideren en stellen de effectiviteit van nageschakelde technieken voor u vast.

Wij verzorgen onderzoeken naar de luchtkwaliteit als onderdeel van:

  • due-diligence onderzoeken
  • aanvragen voor omgevingsvergunningen
  • ontheffingen op de Wet natuurbescherming
  • passende beoordelingen
  • milieueffectrapporten 
  • bestemmingsplannen
  • tracébesluiten,
  • inpassingsplannen
  • monitorings- en rapportageverplichtingen

 

Meer weten over luchtkwaliteit? Neem contact op met onze experts.

Share this

Meer informatie?