Geurlab

Witteveen+Bos beschikt over één van de drie geurlaboratoria in Nederland. Met ruim 35 jaar ervaring bieden we een breed spectrum aan diensten op het gebied van monsterafname, geuronderzoek en geuroverlast.

In ons Geurlab worden (in het veld verzamelde) geuren onderworpen aan een geurpanel voor de vaststelling van de geurconcentratie (ou/m3) en de hedonische waarde van de betreffende geur. De verzamelde geuren zijn afkomstig van diverse industriële activiteiten zoals afvalverwerking, voedingsmiddelenproductie, bierbrouwerij, compostering en chemie. Het einddoel van de geuranalyses is het voorspellen van de effecten op de leefomgeving. Het aanbieden van de geuren aan het zogenoemde geurpanel gebeurt door toepassing van de olfactometer (een verdunningsapparaat).

Het Geurlab van Witteveen+Bos is de enige in Nederland die beschikt over een dubbele uitvoering van de apparatuur, wat maakt dat onze capaciteit en flexibiliteit zeer hoog ligt. Daarnaast kunnen onze klanten bouwen op de integrale topexpertise binnen de organisatie.

Meer weten? Neem contact op met onze experts.

Share this

Meer informatie?

Witteveen+Bos medewerker Hannie Dierx

Hannie Dierx

PMC-leider Milieu, gezondheid en leefomgeving