Afvalwater

Maatregelen zijn nodig om onze volksgezondheid veilig te stellen. Witteveen+Bos werkt aan de verbetering van de chemische en ecologische oppervlaktewaterkwaliteit en het sluiten van water- en grondstofketens als basis voor een circulaire economie. Dat doen we bij nieuwbouwprojecten, renovaties en capaciteitsuitbreiding van bestaande zuiveringsinstallaties voor zowel waterschappen als voor de industrie. We maken daarbij gebruik van beproefde concepten en ook van nieuwe technologieën. Deze ontwikkelen we zelf of combineren we als systeemintegrator.

We hebben uitgebreide kennis en ruim 40 jaar ervaring op het gebied van biologische afvalwater- en slibbehandeling en zuivering van afvalwater. Met name op het gebied van de vergaande verwijdering van nutriënten, medicijnresten en overige microverontreinigingen om hergebruik mogelijk te maken of de kwaliteit van het oppervlaktewater verder te verbeteren. Daarnaast werken we aan efficiënte slibverwerking en de terugwinning van grondstoffen en duurzame energie uit afvalwater, zuiveringsslib en overige biomassa. Ook het besparen van energie, chemicaliën en kosten en de beperking van reststofproductie en broeikasgasemissies tijdens realisatie en bedrijfsvoering van afvalwaterzuiveringsinstallaties behoort tot onze expertise.

Ons werk op afvalwatergebied omvat het hele ontwikkelingstraject van transport- en zuiveringssystemen, van studie tot en met realisatie en bedrijfsvoering. We doen dit wereldwijd op grote en op kleine schaal en helpen u graag met:

  • Strategische advisering en haalbaarheidsstudies
  • Systeemintegratie, ontwerp en begeleiding van realisatie
  • Begeleiding van contractvorming
  • Toegepast onderzoek en ontwikkeling van nieuwe technologieën
  • Training, troubleshooting, optimalisatie en praktijkbegeleiding
Deel deze pagina

Meer informatie?

Marc Scheres

PMC-leider Afvalwater