Afvalwater

De waterketen is in transitie: het terugwinnen van energie, grondstoffen en zoet water uit gebruikt water en zuiveringsslib wordt steeds belangijker om te komen tot een circulaire economie met een duurzame waterketen. Continu veranderende omstandigheden zoals de klimaatverandering, nieuwe vervuilingen zoals medicijnresten en microplastics of de beperkingen rond slibverwerkingscapaciteit vragen continu om slimme aanpassingen van processen tegen acceptabele kosten. Witteveen+Bos helpt industrieën en waterschappen dagelijks met een team van experts bij deze vraagstukken.  Onze experts kennen de technologieën die hiervoor nodig zijn en passen deze toe in bestaande en nieuwe situaties.

Ons werk in de waterketen omvat het gehele ontwikkelingstraject van transport- en zuiveringssystemen. Onze projecten variëren van studie tot en met realisatie en bedrijfsvoering, maar we richten ons vooral op ontwerp en engineering. Dat doen we zowel voor waterschappen als voor industriële partijen. We werken wereldwijd op grote en op kleine schaal, waarbij we ondersteunen met:

  • Ontwerp en engineering van nieuwe installaties en aanpassingen aan bestaande installaties
  • Systeemintegratie en begeleiding van contractvorming
  • Strategisch advies en haalbaarheidsstudies
  • Toegepast onderzoek en ontwikkeling van nieuwe technologieën
  • Training, troubleshooting, optimalisatie en praktijkbegeleiding

 

We hebben uitgebreide kennis van biologische en fysisch-chemische afvalwaterbehandeling, waarbij we in projecten de zuiveringsprincipes kiezen die passen bij de gewenste kwaliteit: van het voldoen aan lozingseisen tot het leveren van kwalitatief hoogstaand water voor industrieel gebruik. De laatste jaren hebben we ons gespecialiseerd in vergaande verwijdering van nutriënten, medicijnresten en overige microverontreinigingen. Ook werken we aan efficiënte verwerking van slib en duurzame toepassing van biogas. Onze experts maken hierbij gebruik van beproefde concepten en nieuwe technologieën. Ook het besparen van energie, chemicaliën en kosten en de beperking van reststofproductie en broeikasgasemissies tijdens realisatie en bedrijfsvoering van afvalwaterzuiveringsinstallaties behoort tot onze expertise.

Naast de expertise in afvalwater heeft Wittveen+Bos ook de expertises in drinkwater en proceswater in huis.  Hierdoor zijn wij in staat ontwikkelingen uit verschillende zuiveringsomgevingen uit te wisselen. Zo kunnen bijvoorbeeld doorontwikkelde drinkwater technieken ook worden ingezet voor afvalwaterdoeleinden. Doordat we in meerdere markten thuis zijn, ontwikkelen onze experts nieuwe kennis, doen ze ervaring op met nieuwe technieken en kunnen we een integrale dienstverlening aanbieden.

Deel deze pagina

Onze projecten

Collega Arjen van Nieuwenhuijzen over zijn expertise

Innovatief 1-STEP® filter voor effluent

Meer informatie?

Peter Puttkammer

PMC-leider Afvalwater