Het verhaal van Dédé Reichart

Als afstudeeronderzoek van zijn studie Construction Management & Engineering bedacht Dédé Reichart (28, Amsterdam) een manier om grote bouwprojecten binnen de perken te houden. Inmiddels bereidt hij met zo’n honderd collega’s de bouw van ’het werk van de eeuw’ voor, de Oosterweelverbinding.

Beslissingsruimte vergroten

‘Voor mijn afstudeeropdracht zocht ik een bedrijf waar ik de vrijheid krijg om mijn eigen ideeën te onderzoeken. Zo belandde ik bij Witteveen+Bos. Tijdens die stage, in 2018, heb ik een systeem bedacht waarmee keuzes in bouwprojecten kunnen worden verlaat. Zo benut je informatie volledig en sluit je mogelijk optimale scenario’s niet al voortijdig uit. In mijn model doet de computer het werk op basis van twee bestaande simulatietechnieken. Het is een mogelijk antwoord op het gegeven dat veel bouwprojecten uitlopen of over budget gaan. Bij de voorbereidingen op de bouw van de Oosterweelverbinding in Antwerpen blijven we dankzij deze simulatie onder meer logistieke problemen voor.’

Oosterweelverbinding

‘Samen met een paar honderd collega’s ben ik betrokken bij dit project om de Antwerpse Ring langs de noordwestkant te sluiten. Het is een enorme operatie, die zo’n tien jaar in beslag zal nemen. De Belgen noemen het niet voor niets ‘de werf van de eeuw’. Alle aannemers zijn aan boord en het ontwerp is grotendeels af. Als risicomanager is het mijn taak om onzekerheden in kaart te brengen, te beheersen en om vervolgens met financiële analyses beslisinformatie te maken. Bij het zoeken naar optimalisaties zorgen we voor een optimale uitvoering op gebied van veiligheid, omgeving en kwaliteit. We trekken alles uit de kast.’

Diversiteit en inclusiviteit

‘Ik heb gemerkt dat je interesses volgen leidt tot het meeste werkplezier. Een van mijn interesses is het thema diversiteit en inclusiviteit. Het medewerkersbestand van Witteveen+Bos wordt steeds internationaler, terwijl onze opdrachtgevers vaak om projectmedewerkers met een Nederlandse achtergrond vragen. Het is een uitdaging, want we streven vanzelfsprekend naar eerlijke kansen voor iedereen. Daarom denken we na over een buddysysteem, waarmee we aan klanten laten zien wat de meerwaarde is van werken met professionals met verschillende achtergronden. Er zit veel kennis bij collega’s met werkervaring in het buitenland.’

 

'Je interesses volgen leidt tot het meeste werkplezier'

 

- Dédé Reichart -