Bestuursverslag

In 2021 hebben Witteveen+Bos’ers wereldwijd in ruim 4.500 projecten in 47 landen gewerkt aan maatschappelijke opgaven zoals CO₂-neutraal en circulair bouwen, de energietransitie, toekomstbestendige steden, natte en droge infrastructuur, hoogwaterbescherming, klimaatadaptatie, verbetering van industriële processen, hoogwaardige drink- en afvalwaterbehandeling en milieuvraagstukken. In 2021 zijn we gegroeid van 1.330 naar 1.421 collega’s wereldwijd. Per saldo sluiten we 2021 af met een omzet van 160,3 miljoen euro en een nettoresultaat van 18,3 miljoen euro.

We kijken terug op wederom een bijzonder jaar. Een jaar waarin we hybride werken en thuiswerken een plek gaven en ons bijzonder flexibel hebben getoond tijdens de verschillende lockdowns wereldwijd. Een jaar waarin we ons 75-jarige bestaan vierden met onder andere een mooi digitaal evenement waarin we ook vooruit keken naar onze positionering voor dé uitdagingen van onze generatie: klimaatverandering en afname van de biodiversiteit. Een van de letterlijke hoogtepunten van het jaar was de opening van het Nederlandse paviljoen op de World Expo in Dubai. Dat aantrekkelijke, circulaire gebouw met innovatieve binnenklimaatsystemen is ontworpen door Witteveen+Bos, in samenwerking met partners.

Witteveen+Bos’ers, onze opdrachtgevers en partners hebben ook in 2021 flexibel en collegiaal samengewerkt en met elkaar de schouders eronder gezet. Vooral vanwege de uitdagende maatschappelijke omstandigheden in combinatie met het borgen van een goede werk-privébalans. Daarom willen wij graag al onze collega’s, klanten en partners danken en complimenteren. Ook gaat onze dank uit naar de Ondernemingsraad (OR) en Raad van Commissarissen (RvC), waarmee we ook in 2021 goed konden sparren en afstemmen.

Oog voor de individuele professional, de juiste teams smeden en goed samenwerken met alle partners in de keten is belangrijker dan ooit. We kijken ernaar uit om ook in 2022 samen met opdrachtgevers en partners opnieuw belangrijke maatschappelijke uitdagingen op te pakken. Want ingenieurswerk is en blijft mensenwerk. In dit online jaarverslag 2021 hopen we daar een mooi beeld van te kunnen schetsen.

Deventer, 11 april 2022

Directie Witteveen+Bos N.V.
Wouter Bijman
Stephan van der Biezen
Eveline Buter

Oog voor de individuele professional, de juiste teams smeden en goed samenwerken met alle partners in de keten is belangrijker dan ooit.

directie Witteveen+Bos N.V.