Ingenieurswerk mensenwerk

Jaarverslag Witteveen+Bos 2021

In 2021 hebben Witteveen+Bos’ers wereldwijd in ruim 4.500 projecten in 47 landen gewerkt aan maatschappelijke opgaven zoals CO₂-neutraal en circulair bouwen, de energietransitie, toekomstbestendige steden, natte en droge infrastructuur, hoogwaterbescherming, klimaatadaptatie, verbetering van industriële processen, hoogwaardige drink- en afvalwaterbehandeling en milieuvraagstukken. In 2021 zijn we gegroeid van 1.330 naar 1.421 collega’s wereldwijd. Per saldo sluiten we 2021 af met een omzet van 160,3 miljoen euro en een nettoresultaat van 18,3 miljoen euro.

Maatschappelijke waarde in projecten

Ons eerste bedrijfsdoel is het creëren van maatschappelijke waarde in projecten. In 2021 hebben we wereldwijd aan ruim 4.500 projecten in 47 landen gewerkt. Door in deze projecten duurzame oplossingen te bieden, kan Witteveen+Bos maatschappelijke waarde creëren en bijdragen aan de SDG’s van de Verenigde Naties. Onze zeven duurzame ontwerpprincipes (DOP’s) zijn daarbij een belangrijk middel. Afgelopen jaar hebben we gewerkt aan het integreren van biodiversiteit in al onze adviezen en ontwerpen. We ontwikkelen initiatieven om met klanten in projecten te werken aan biodiversiteit.

lees meer

Witteveen+Bos wereldwijd

Talentontwikkeling

Talentontwikkeling is ons tweede bedrijfsdoel. We zetten ons in voor het opleiden en ontwikkelen van (top)talent, het benutten van diversiteit en het werven van nieuwe medewerkers met de juiste kennis. In 2021 was onze personele groei 6,8 % en sloten we het jaar af met 1.421 medewerkers in dienst. De aandacht voor inwerken, het elkaar leren kennen en het scheppen van onderlinge banden blijven onverminderd van belang.

lees hier ook meer medewerkersverhalen

Toekomstgerichte oplossingen

Duurzame bedrijfsvoering

Duurzame bedrijfsvoering is ons derde bedrijfsdoel. We kiezen voor het hybride werken - de combinatie van werken op kantoor, bij de opdrachtgever, op projectlocatie of op de thuiswerkplek. Ter voorbereiding hierop is in 2021 een nieuw, groen en duurzaam kantoor geopend in Utrecht en zijn wij in Groningen gestart met een pop-up kantoor, waar Witteveen+Bos’ers, studenten, opdrachtgevers en partners elkaar laagdrempelig kunnen ontmoeten, van elkaar kunnen leren en zich kunnen richten op innovaties.

lees meer

Economische waarde

Ons vierde bedrijfsdoel is het creëren van economische waarde. De omzet in 2021 was 160,3 miljoen euro. Het nettoresultaat over 2021 bedroeg 18,3 miljoen euro. 2021 was voor Witteveen+Bos financieel een goed jaar. Door de oorlog in Oekraïne en de effecten op Europa en de wereld, toenemende krapte op de arbeidsmarkt en de stijgende kosten zijn effecten op Witteveen+Bos voor de middellange termijn onzeker. We varen in algemene zin een voorzichtige koers.

lees meer