Witteveen+Bos behaalt redelijk resultaat over 2022, uitbreiding RvC

Gepubliceerd op {{ $filters.formatDateWithYear(1698861603208) }}

Advies- en ingenieursbureau Witteveen+Bos heeft in 2022 gewerkt aan ruim 4.700 projecten in 50 landen. Deze inspanningen resulteerden in een omzet van 165,6 miljoen euro (2021: 160,3). Het nettoresultaat bedroeg 13,4 miljoen euro (2021: 18,3) en de nettowinstmarge was 8,1 % (2021: 11,4 %). Daarmee was 2022 financieel een redelijk jaar. De jaarcijfers zijn vastgesteld op de aandeelhoudersvergadering (AVA) van maandag 17 april 2023.

‘De eerste helft van 2022 bleven de resultaten achter op onze begroting. Dit is deels te verklaren door de uitdagende omstandigheden die in 2022 hebben gespeeld. Zoals de historisch hoge inflatie in onze Europese thuismarkt en de stikstofproblematiek in Nederland en België, wat zorgde voor uitstel of het stilleggen van projecten’, vertelt algemeen directeur Wouter Bijman.

‘Daarnaast hebben we geïnvesteerd in het vinden van een nieuwe balans na corona. Door al deze ontwikkelingen was 2022 geen gemakkelijk jaar. Toch is het gelukt om dit jaar relatief goed af te ronden. Met het oog op de toekomst blijven we behoedzaam opereren, kijken we scherp naar efficiëntie in onze werkzaamheden en het verlagen van onze uitgaven.’

Werken aan maatschappelijke vraagstukken

Op de Witteveen+Bos-website is het jaarverhaal 2022 te bekijken, inclusief meer achtergronden over onze mensen, innovaties, bedrijfsvoering, financiële resultaten en projecten. In die projecten werken we aan oplossingen voor technische en maatschappelijke vraagstukken als CO₂-neutraal en circulair bouwen, de energietransitie, toekomstbestendige steden, natte en droge infrastructuur, hoogwaterbescherming, klimaatadaptatie, verbetering van industriële processen, hoogwaardige drink- en afvalwaterbehandeling en milieuvraagstukken.

Nieuw lid RvC

Tijdens de aandeelhoudersvergadering stemde de AVA in met de voordracht van Daniëlle van der Sluijs als nieuw lid van de Raad van Commissarissen. Met haar aanstelling telt de RvC vier personen en heeft de RVC een gelijke vrouw-/manverdeling. Daniëlle van der Sluijs is sinds 2020 CFO bij Nedap N.V. in Groenlo. Van 2009 tot 2015 was zij directeur Financieel Management bij Havenbedrijf Rotterdam. Ook werkte ze tien jaar bij Nutricia Netherlands, onder meer in de functie van financieel directeur. De Raad van Commissarissen bestaat nu uit Hans van der Ven (voorzitter), Angelique Heckman, Peter Reinders en Daniëlle van der Sluijs.

Lees meer over onze projecten, talenten, innovaties en resultaten in ons Witteveen+Bos Jaarverhaal 2022.

Vragen?

<>
<>