Bedrijfsdoel 2: Talentontwikkeling

Het ontwikkelen van talent is één van de vier hoofdbedrijfsdoelen van Witteveen+Bos. Wij zetten ons in voor het werven van nieuwe medewerkers met de juiste kennis, het benutten van diversiteit en het opleiden en ontwikkelen van (top)talent. Onze overtuiging is dat dit leidt tot vakbekwame medewerkers die zich sterk betrokken voelen bij hun klanten, werk, collega’s, het bedrijf en hun eigen talentontwikkeling.

Medewerkers: onze talenten

Wereldwijd had Witteveen+Bos op 31 december 2021 1.421 medewerkers in dienst. Dit betekent een netto groei van 91 medewerkers ofwel 6,8 %. Deze groei is met name in Nederland en België gerealiseerd. Achter deze groei gaat een dynamiek van grote instroom en uitstroom schuil, wat tot extra inspanningen heeft geleid om medewerkers te helpen om hun plek in de organisatie te vinden, het scheppen van onderlinge banden en houvast te bieden in tijden van onzekerheid. Ondanks de corona-omstandigheden waarderen gestarte medewerkers het werken bij Witteveen+Bos positief, al wordt het contact vanuit huis en op afstand anders ervaren dan fysiek op kantoor en daar houden we zo goed mogelijk rekening mee.

Ook Witteveen+Bos ervaart de krapte op de arbeidsmarkt. Promotie van business courses en bedrijvendagen op universiteiten en hogescholen, het bieden van wereldwijde stage- en afstudeerplekken en proactievere aanwezigheid op social media hebben bijgedragen aan het werven van nieuwe talenten en brede zichtbaarheid richting arbeidsmarkt.

Leren en ontwikkelen

Vanwege de coronamaatregelen konden we weinig fysieke bijeenkomsten houden. Vanuit onze PLUSschool is het fysieke leeraanbod omgezet naar online varianten. De internationale ‘World Wide Webinars’ zijn goed bezocht en bieden medewerkers een blik in elkaars internationale keuken. Voor medewerkers in de groeifase is het persoonlijk leiderschapstraject ontwikkeld en succesvol georganiseerd. Voor medewerkers van eind 30 tot midden 40 is een reflectie- en ontwikkelingsprogramma ontwikkeld. 2022 staat in het teken van verdere uitbreiding van het leeraanbod met trainingen en cursussen en leren van collega’s via intervisie en mentoring. Onze pijlers voor talentontwikkeling zijn dagelijks leren tijdens het (projecten)werk, aanbieden van gevarieerde en afwisselende werkzaamheden en het zoeken naar ontwikkelmogelijkheden in projecten.

Thuiswerken en hybride werken

Afgelopen jaar hebben we op afstand, veelal vanuit huis, Witteveen+Bos succesvol door laten draaien. Vanaf de ‘digitale werkvloer’ hebben we onze projecten wereldwijd kunnen blijven uitvoeren. Dit vergde uiteraard flexibiliteit, het leren van digitale vaardigheden en het bedenken van nieuwe vormen van sociaal contact en onderlinge steun. Ook heeft het geleid tot een structureel thuiswerkbeleid, waardoor we medewerkers in de gelegenheid stellen om vanuit een goede thuiswerkplek te kunnen werken. In 2022 zullen we blijven letten op de wereldwijde vitaliteit en bevlogenheid van onze medewerkers, waarin het behouden van de betrokkenheid en onderlinge verbinding en zorgen voor een goede werk-privébalans centraal staan.

Speerpunt 2021: betrokkenheid

In aanvulling op de voorbereidingen en werkzaamheden vanuit de afdelingen rondom thuis- en hybridewerken, heeft het speerpunt betrokkenheid zich in 2021 onder meer gericht op het samenwerken. De mogelijkheid om te werken vanuit meerdere locaties (kantoor, project- of klantlocatie en thuis) bracht nieuwe uitdagingen en kansen met zich mee rondom de manier van samenwerken. Er bleek geen ‘one size fits all’- oplossing: elke situatie vraagt om maatwerk. Daarom heeft een groep collega’s vanuit het speerpunt een inspiratiedocument opgezet met ideeën hoe we optimaal hybride kunnen samenwerken. Daarnaast hebben we als organisatie veel aandacht besteed aan van vitaliteit, gezondheid, werkgeluk, veiligheid en het behouden van de onderlinge (ver)binding en betrokkenheid. Helemaal in deze bijzondere en uitdagende tijd zien we het belang van gevarieerd werk, prettige sociale contacten met collega’s en een inspirerende rol van de leidinggevende. Daar zetten we extra op in.

In 2022 zullen we blijven letten op de wereldwijde vitaliteit en bevlogenheid van onze medewerkers, waarin het behouden van de betrokkenheid en onderlinge verbinding, uitdagend werk en zorgen voor een goede werk-privébalans centraal staan.

 

Prijzen

Door talent- en kennisontwikkeling kunnen we maximale waarde toevoegen via onze projecten en optimale klantwaarde bieden. Een uitvloeisel hiervan zijn prijzen die Witteveen+Bos en Witteveen+Bos’ers winnen.