• Oriënterend bodemonderzoek
  • Onderzoeksplicht
  • Exploratief bodemonderzoek
  • Beschrijvend bodemonderzoek

Bodemonderzoek

Ben je als eigenaar benieuwd naar de conditie van jouw grond? Dankzij “De Grote Grondvraag” kan je aan de hand van een map je grond opzoeken en heel eenvoudig nagaan of er risico is op bodemverontreiniging. Zo stimuleert de OVAM alle grondeigenaars in Vlaanderen hun grond te controleren en waar nodig te saneren.

Kleurt jouw perceel rood? Geen paniek! Het zou kunnen dat jouw grond mogelijks foutief als risicogrond opgenomen werd in de database. Witteveen+Bos is erkend bodemsaneringsdeskundige en kan in dat geval helpen bij het opstellen van een gemotiveerde verklaring voor schrapping als risicogrond. Blijf niet in het ongewisse! We begeleiden je stapsgewijs doorheen dit proces.

Oriënterend bodemonderzoek biedt inzicht in bodemtoestand

Indien je vermoed dat er zich activiteiten plaatsvinden op jouw eigendom, die mogelijks bodemvervuilend  zijn of als je vermoed dat dit in het verleden het geval was. Dan kunnen we aan de hand van een oriënterend bodemonderzoek inzicht bieden in de bodemtoestand.

Verloop bodemonderzoek:

  • In eerste instantie voeren we een historisch onderzoek uit om de zones te bepalen waar de eventuele bodemverontreiniging ontstond
  • Daarna nemen we stalen ter hoogte van de risicozones, o.a. rondom opslagtanks, op werkplaatsen, stortplaatsen en tankplaatsen,…
  • Bijkomend nemen we ook stalen op onverdachte zones
  • Deze stalen sturen we ter analyse naar het labo en op basis van de analyseresultaten evalueren we de verontreinigingstoestand
  • Met alle gegevens stellen we dan een rapport op
  • Als er effectief sprake is van bodemverontreiniging gaan we na of verder onderzoek noodzakelijk is en of er bijkomende maatregelen getroffen moeten worden
  • Eens het rapport ingediend wordt bij de OVAM, kan je na de goedkeuring ervan een bodemattest opvragen

 

Ben je aan de slag met een bouwproject, waar graafwerken aan te pas komen voor o.a. een zwembad, kelder,…? En komt hier grondverzet bij kijken? Ook dan is een bodemonderzoek aan de orde en helpen we je graag met een grondverzetstudie.

Controleer of je zelf onderzoeksplicht hebt

Een bodemonderzoek is verplicht bij de overdracht, sluiting, stopzetting van activiteiten,…. Maar eveneens bij een periodieke verplichting, in het kader van een milieuvergunningsaanvraag of bij een eenmalig onderzoeksmoment.

Wens je meer informatie over wie effectief onderzoeksplicht heeft en wanneer er een bodemonderzoek noodzakelijk is? Dit kom je te weten op de website van de OVAM. Als bodemsaneringsdeskundige kunnen we je hier natuurlijk ook bij begeleiden.

Exploratief bodemonderzoek brengt meest risicovolle zones in kaart

Wil je een eerste indicatie hebben van de bodemtoestand van je terrein? Witteveen+Bos kan een  exploratief bodemonderzoek uitvoeren. Dit is een beperkt onderzoek, waarbij we je grond en/of het grondwater ter hoogte van de meest risicovolle zones onderzoeken.

Driedimensionaal afperken van verontreiniging en risicobepaling voor mens en omgeving

Aan de hand van een beschrijvend bodemonderzoek (BBO) kunnen onze ervaren bodemexperts de verontreiniging driedimensionaal afperken. Dit laat ons toe te onderzoeken waar de verontreiniging zich exact bevindt en tot waar deze zich verspreid heeft. Bovendien zullen we aan de hand van de output van dit onderzoek ook de risico’s inschatten voor mens en omgeving.

Tot slot zal het BBO aantonen of het noodzakelijk is om over te gaan tot het saneren van de bodem. We begeleiden onze klanten daarin en kunnen ook samen bekijken of men eventueel in aanmerking komt voor een vrijstelling van de saneringsplicht. Indien je een vrijstelling van saneringsplicht kan bekomen, zal OVAM het vervolgtraject ambtshalve uitvoeren.

Thema's

Meer informatie?

Samuel Van Herreweghe

PMC-leider Soil and Groundwater