Beheersing en risicobeheer van omgevingseffecten

In deze business line ondersteunen we klanten in het beheersen van omgevingsrisico’s die (potentieel) door hun bedrijfsprocessen veroorzaakt worden. Meer specifiek worden hier adviesvragen omtrent milieu-impact (geur, lucht, geluid, (water)bodem), industriële veiligheid en sloop- en omgevingsvergunningen behandeld.

 

Thema's