Beheersing en risicobeheer van omgevingseffecten

In deze businessline ondersteunen we klanten in het beheersen van omgevingsrisico’s die (potentieel) door hun bedrijfsprocessen veroorzaakt worden. Meer specifiek worden hier adviesvragen omtrent milieu-impact (geur, lucht, geluid, (water)bodem), industriële veiligheid en sloop- en omgevingsvergunningen behandeld.