Urban Solutions

Witteveen+Bos richt zich op complexe uitdagingen in de gebouwde omgeving. Dit heeft als doel, het leveren van hoogwaardige diensten aan klanten en het uitvoeren van maatschappelijk gedragen en innovatieve projecten.

Binnen de gebouwde omgeving is onze visie gebaseerd op de waarden van samenwerking, efficiëntie en kwaliteit. Het motto 'hoge klantentevredenheid door expertise en engagement' weerspiegelt dit streven.

In België delen we gebouwde omgeving in drie groepen:

  • Impact studies bestaat uit ervaren MER-coördinatoren en deskundigen en richt zich op het ondersteunen van klanten bij verschillende effectenstudies, zoals milieueffectenrapportages (MER), natuur- en duurzaamheidstoetsen.
  • Urban Planning and Design ondersteunt zowel private klanten als overheden bij ruimtelijke uitdagingen zoals de opmaak van masterplannen en beleidsplannen door middel van ontwerpend onderzoek en participatie- en communicatietrajecten.
  • Urban Processes richt zich op specifieke stedenbouwkundige uitdagingen van diverse klanten, met een grondige kennis van geldende wet- en regelgeving en procesmanagement.

 

Elk van deze groepen richt zich op specifieke gebieden van de stedenbouw en strategische ontwikkeling, milieueffecten en procesmanagement. Dit als doel klanten te ondersteunen bij de uitdagingen van de gebouwde omgeving, het creëren van maatschappelijk gedragen producten en toekomstgerichte ontwerpen.

Thema's

Deel deze pagina