Bodemsanering

De uitvoering van saneringswerken is sterk afhankelijk van diverse factoren die de aanpak, het rendement en het financieel kostenplaatje beïnvloeden. Bijgevolg bestaat de “ideale” saneringstechniek niet. Echter afhankelijk van het type verontreiniging, de locatie, de (hydro)geologie en de bodemopbouw gaat Witteveen+Bos voor jou na welke techniek het best resultaat oplevert.

Verkies een adequate saneringsaanpak

De OVAM legt wettelijke verplichtingen op die kunnen leiden tot een bodemsanering, waarbij de uitvoering en opvolging ook volgens strikte regels verlopen. Stel je tijdens bouwwerken, projectontwikkeling of schadegevallen,… bodemverontreiniging vast? Ook dan is het belangrijk je te laten begeleiden.

Dankzij een multidisciplinair team, bestaande uit ervaren Projectleiders en Milieukundige begeleiders, streven we samen met opdrachtgevers en partners naar een geslaagde bodemsanering. In die optiek zetten we steeds de beste beschikbare technologieën in, gaande van de klassieke, civieltechnische tot in-situ saneringstechnieken. Bovendien evalueren we of de kost voor de sanering in verhouding staat met de impact van de verontreiniging op mens en milieu.

Kleinschalige piloottests sluiten onzekerheden uit

Om eventuele onzekerheden uit te sluiten en voldoende garanties op succes te bieden, kunnen we ter plaatse een piloottest opzetten. Hierbij evalueren we of de saneringstechniek ook op grote schaal slaagkansen biedt. Het voordeel: zo kunnen we snel op de bal spelen om onze aanpak bij te sturen en beperken zo ook de kosten.

Witteveen+Bos begeleidt het voortraject, waarin we een saneringsontwerp maken en dit voor te leggen aan de vergunningverlenende overheden. Eens er een akkoord volgt op het ontwerp, kan de sanering van start gaan. We begeleiden je tijdens dit traject en volgen de werkzaamheden nauwgezet op.

 

Thema's

Meer informatie?

Roel Vleeracker

PMC-leider Environmental Development and Management