Schone grondstoffen en circulariteit

Bouwen aan een duurzame toekomst met circulaire en net zero oplossingen

De emissiereductiedoelstellingen zijn glashelder. Door de complexe uitdagingen en voortdurende onzekerheid is de weg ernaar toe echter nog niet geplaveid. Zo is het in de praktijk moeilijk om ambities om te zetten in beleid en werkbare regelgeving, waarbij er tegelijkertijd ruimte wordt gegeven aan de ongelooflijke snelheid van innovaties in ontwerpen en materialen. Wat is dan de beste optie? Wat verandert er in de komende maanden en jaren, bijvoorbeeld op het gebied van wet- en regelgeving? Wat als innovaties minder goed werken dan voorzien? Kortom, het halen van de reductiedoelstellingen vraagt om gedegen kennis van zowel productieprocessen, als energiesystemen en grondstoffen. En het vraagt om innovatie, creativiteit en een flinke dosis creativiteit.

Net zero solutions en de circulaire economie vormen de kern van onze aanpak. We transformeren naar een nieuwe kijk op waarde creëren in projecten en bedrijfsprocessen, ondersteunend beleid en wet- en regelgeving. Hoewel circulaire economie en net zero solutions twee verschillende concepten zijn met eigen focusgebieden, delen ze belangrijke overeenkomsten die elkaar versterken: beide benaderingen streven ernaar de schadelijke impact van menselijke activiteit op het milieu te verminderen en duurzame ontwikkeling te bevorderen om een veerkrachtige toekomst voor onze planeet te creëren.

Navigeren in een onzekere context

Witteveen+Bos ondersteunt opdrachtgevers in alle fasen van een project: van strategisch en technisch advies tot ontwerp, aanbesteding, vergunningen en uitvoeringstoezicht. Maar ook trainingen, auditing, ondersteuning bij de beheer- en ontmantelingsfase en advisering over hergebruik behoren tot de mogelijkheden.

Door onze ruime expertise en ervaring zijn we in staat om doelstellingen te vertalen naar concrete acties en projecten, terwijl we tegelijkertijd flexibel omgaan met de complexiteit en continue veranderingen van het speelveld. Dat doen we door de laatste kennis van stand van zaken te combineren met strategisch denken, door flexibiliteit in te bouwen door onder andere het proces slimmer in te richten én door het vermogen om te anticiperen en snel in te springen op mogelijke veranderingen.

Onze specialistische kennis

  • Bodemgebruik, ondergrond en reststoffen (klik door naar ondergelegen pagina)
  • Grondstoffenmanagement
  • Kwantificeren: CO2 en MKI-impact analyses
  • Nieuwe opkomende stoffen
  • Circulaire strategie
  • Beleidsontwikkeling

Meer informatie?

We beantwoorden graag alle vragen. Neem contact met ons op via het formulier.