Coasts, Rivers and Cities

Al meer dan 70 jaar werkt Witteveen+Bos aan de ontwikkeling van nieuwe stedelijke ruimtes en infrastructuren, natuurlijke ruimtes werden hersteld en overstromingsgebieden werden opgebouwd. Maar vandaag zijn de omgevingsomstandigheden veranderd en zijn de grenzen stilaan bereikt. Een andere aanpak is nodig in functie van de bevolkingsgroei en klimaatverandering binnen de grenzen van vandaag. Naar onze mening moeten bevolkingsgroei en klimaatverandering worden beschouwd als sociale, ecologische en economische kansen om het milieu aan te passen aan veranderende omstandigheden en om ons milieu veerkrachtig te maken voor toekomstige rampen.

Het is duidelijk dat adaptatie en veerkracht een aanzienlijke ruimtelijke impact op ons milieu zullen hebben en innovatieve en geïntegreerde oplossingen, slimme financieringsinstrumenten, aangepaste juridische kaders en krachtig sociaal debat moeten worden ontwikkeld in grensoverschrijdende samenwerkingen met publieke en particuliere partners om een duurzame en veerkrachtige omgeving te kunnen bouwen.

Witteveen+Bos Belgium focust zich op en specialiseert zich in adaptatie en veerkrachtig ontwerp. Wij dragen bij aan duurzame ruimtelijke ontwikkeling door de kennis van adaptatie en veerkrachtig ontwerp van watersystemen, ecosystemen en publieke ruimte in complexe en integrale ontwerpprocessen te implementeren en samen te werken met andere experts en ontwerpers. Wij richten ons op expertise in hydrologie, ecologie, meteorologie, publieke ruimte, en vooral de interactie tussen deze expertises, omdat we van mening zijn dat het herontwerpen van watersystemen, ecosystemen en openbare ruimten de sleutel tot adaptatie is en een veerkrachtige en duurzame ruimtelijke ontwikkeling kan katalyseren in veranderende meteorologische condities.

Wij werken aan integrale ontwerpprocessen vanuit de overtuiging dat er slimmere en betere oplossingen ontwikkeld kunnen worden bij het ontwerpen van watersystemen, ecosystemen en openbare ruimte wanneer andere disciplines mee in het proces worden betrokken. In onze samenwerking met andere experts willen we complementair zijn en in samenwerking met ontwerpers willen we synergie creëren door onze kennis van adaptatie en veerkrachtig ontwerp van watersystemen, ecosystemen en publieke ruimte te implementeren.

Projecten

Meer informatie?

Sofie Depauw

PMC-leider Coasts, Rivers and Cities