Watermanagement

Complexer en uitdagender

We merken nu al de gevolgen van klimaatverandering: vaker en langer optredende droogte en hitteperiodes, verzilting en periodes van langdurige regenval. Daarnaast is er een opgave om steeds meer mensen van drinkwater te voorzien, de waterkwaliteit te verbeteren en verdroging en verdere achteruitgang van de natuur te stoppen.

Wereldwijd zetten we ons in voor een duurzaam en toekomstbestendig watersysteem. Dit doen we door een diepgaande en integrale analyse van het watersysteem te maken en door een goede afweging tussen alle belangen. Zo dragen we passende oplossingen aan voor de huidige en toekomstige uitdagingen. Om tot toekomstbestendige oplossingen te komen, doorlopen we het proces van beleid- en planvorming tot en met de uitvoering.

Voor het beheer van watersystemen stellen we beslissingsondersteunende systemen (BOS) op en ondersteunen met asset management. Ook ontwikkelen en onderhouden we digitale producten, waaronder de Watervraagprognosetool, die voor zes weken vooruit een prognose geeft van de watervraag en watertekort.

In onze werkzaamheden gebruiken we verschillende softwarepakketten zoals D-Hydro, Infoworks, Wflow, RTC-Tools, SOBEK, regionale grondwatermodellen, MODFLOW, NHI, GIS en Python. 

Meer informatie?

We beantwoorden graag alle vragen. Neem contact met ons op via het formulier.

Delta's, Coasts and Rivers