Gemalen

Voor de waterbeheersing zijn gemalen onontbeerlijk. Met gemalen en spuien houden we de waterstanden op het gewenste peil, zowel in de bodem als in oppervlaktewateren. Gemalen zijn er in uiteenlopende uitvoeringen.  

Witteveen+Bos heeft een lange historie op gebied van gemalen. Elk project voor een gemaal heeft een multidisciplinair karakter en vraagt om teamwork. Het bloed van onze experts gaat sneller stromen voor zowel de bouw van nieuwe als voor de renovatie van bestaande gemalen. Dat komt door de combinatie van hoogstaande technische oplossingen, functionele inrichting en mooie bouwwerken. Met onze kennis van civiele techniek, bouwkunde, werktuigbouw en elektrotechniek zorgen we voor een optimaal ontwerp voor iedere situatie. Dit geldt ook voor persleidingen die bijna altijd een waterkering kruisen.

Voorbeelden uit ons projectenportfolio zijn: ombouw en renovatie van het monumentale gemaal Verdoold, het visveilig maken van gemalen in West-Brabant, het geheel nieuwe gemaal De Slagen en tientallen andere gemalen.

Meer informatie

<>