Masterplan en no-regret maatregelen stedelijke drainage

Trinidad en Tobago is vatbaar voor overstromingen in zowel stedelijke als landelijke gebieden. Dit leidt tot aanzienlijke verliezen van toegang, eigendom, landbouw, menselijke gezondheid en tot de aantasting van de levenskwaliteit van Trinidad. Een consortium bestaande uit Witteveen+Bos (penvoerder), Trintoplan en EcoEngineering heeft een strategisch drainageplan, definitief ontwerp en aanbestedingsdocumenten voor urgente no-regret beheersmaatregelen voor stedelijke drainage ontwikkeld.

Op verzoek van Corporación Andina de Fomento (CAF) heeft Witteveen+Bos:

  • een strategisch drainageplan opgesteld dat de regering en CAF begeleidt bij het formuleren van een gezamenlijk investeringsprogramma voor het uitvoeren van urgente beheersmaatregelen ter beheersing van overstromingen;
  • definitieve ontwerpen en aanbestedingsdocumenten ontwikkeld van de urgente no-regret beheersmaatregelen tegen overstromingen die als aanbeveling zijn opgenomen in het strategisch drainageplan.

Het verzamelen en analyseren van de bestaande literatuur en studies leidde door verschillende detailniveaus tot uitdagingen. Ook de selectie van de urgente no-regret beheersmaatregelen tegen overstromingen was complex. De belangrijkste reden hiervoor was dat er zowel effectiviteits-, technische, kostentechnische, milieugerelateerde en/of stakeholdergerelateerde criteria moesten worden afgewogen, wat de nodige tegenstrijdigheden en dilemma’s opleverde. Bovendien zorgde de Covid19-situatie ervoor dat zowel de sessies met externe stakeholders als interne overleggen digitaal moesten worden uitgevoerd vanwege reisbeperkingen. 

Het uitgangspunt voor het strategisch drainageplan wordt gevormd door maatregelen voor de beheersing van overstromingen op korte en middellange termijn. Witteveen+Bos heeft deze per stroomgebied geformuleerd, op basis van bestaande literatuur, eerder uitgevoerde studies en eigen onderzoek. De strategie per stroomgebied is vervolgens besproken en vastgesteld met de regering en CAF. Op basis van het strategisch drainageplan is de financiering van de urgente no-regret beheersmaatregelen door CAF goedgekeurd.

Meer informatie

<>
<>