Stuwen en sluizen

De allereerste opdracht van Witteveen+Bos in 1946 was het ontwerpen van de Prins Bernhardsluis te Deventer, in Nederland. Inmiddels kunnen we met onze projectenportfolio bogen op een lange historie en hebben we internationaal vele waterbouwkundige constructies zoals sluizen, stuwen en gemalen ontworpen.

Waterbouwkundige kunstwerken hebben bij uitstek een multidisciplinair karakter. Onze opdrachtgevers kunnen bij ons terecht voor advisering in de volle breedte: vanaf de allereerste ideeën in een initiatiefase of haalbaarheidsstudie tot de realisatiefase en gebruiksfase van de constructies. De expertises die we daarbij inzetten zijn onder meer constructietechniek, waterbouwkunde, werktuigbouwkunde, industriële automatisering en elektrotechniek, asset management, hydrodynamica van vul- en ledigsystemen en vele andere disciplines.

Vanuit onze onafhankelijke positie kunnen wij zowel publieke als private klanten en kennisinstituten adviseren ten aanzien van uitdagingen bij de vervangings- en renovatieopgave van waterbouwkundige constructies over klimaatadaptatie, levensduurverlengend onderhoud, renovatie of vervanging.

Tot onze adviesopdrachten rekenen we iconische projecten als de renovatie en uitbreiding van de monumentale spuimiddelen in de Afsluitdijk (Nederland) en een economische en technische haalbaarheidsstudie voor een kanaal met sluizen en dammen om met schepen de Itaipudam in Zuid-Amerika te passeren. Ook kleinere, complexe opgaven maken deel uit van ons werk, zoals het realiseren van een extra doorlaat bij en de restauratie van het historische sluizencomplex te Halfweg (Nederland).

De constructieve waterbouwers van Witteveen+Bos bieden gespecialiseerd advies op niche gebieden zoals ijsbelastingen, vloeistof-constructie-interactie onder dynamische belastingen (aardbevingen), dynamica van constructies (zoals spoortrillingen) en structural health-monitoring van bruggen.

Meer informatie

<>