Kust- en oeverwerken

Bescherming voor nu en de toekomst

Natte waterbouwkundige constructies, zoals golfbrekers, dammen, bodembeschermingen en kustverdedigingswerken, moeten de krachten van de natuur kunnen weerstaan. Dit vraagt om creativiteit en inhoudelijke kennis bij ontwerpvraagstukken. Uitgangspunt van Witteveen+Bos is het leveren van toegevoegde waarde door slimme, duurzame en 'fit for purpose' oplossingen.

Onze experts staan klaar om opdrachtgevers te ondersteunen bij het realiseren van nieuwe kust- of oeverwerken of bij het aanpassen van bestaande werken. Onze diensten bestaan zowel uit het ontwerpen, testen en realiseren van de natte waterbouwkundige constructies als uit projectoverkoepelende ondersteuning.

Omdat Witteveen+Bos vrijwel alle expertises in huis heeft, werken we met multidisciplinaire projectteams aan de complexe opgaven. Voor elk specifiek project formeren we teams op maat om de benodigde expertise samen te brengen.

Zelf ontwikkelde toolboxen

In de ontwerpfase gebruiken onze ingenieurs zowel bestaande software als zelf ontwikkelde ontwerptoolboxen. Deze combinatie zorgt voor flexibiliteit, efficiëntie en verhoogde kwaliteitsborging.

Bij het werken aan kust- en oeverwerken houden we van ontwerp tot en met uitvoering rekening met de lange termijn. Dit betekent bijvoorbeeld dat ambities op het gebied van verstedelijking, de invloeden van klimaatverandering en de impact op de biodiversiteit worden meegewogen. Onze specialisten hebben hierbij de expertise in huis om het ontwerpproces te begeleiden, inclusief het coördineren van fysische schaalmodelproeven.

Nature-Based Solutions

Nature-Based Solutions (NBS) zijn ontwerpoplossingen die geïnspireerd zijn op natuurlijke processen. Door het ontwikkelen en implementeren van ontwerpoplossingen die ondersteund worden door de natuur, creëren we veerkrachtige natte infrastructuur met waarde voor de maatschappij, natuur en economie. Om voorop te blijven lopen, zijn we actief in verschillende netwerkorganisaties en kennisintensieve projecten. Het mangrove herstelproject in Indonesië is een mooi voorbeeld van NBS.

 

meer info

IJsbelasting

Onze kennis van de invloed van ijsbelasting op waterbouwkundige constructies is van internationaal topniveau. Deze expertise hebben we over een periode van decennia opgebouwd dankzij onze projecten in de Kaspische Zee. Voor deze projecten hebben we samen met internationale experts op basis van veldonderzoek en fysisch modelonderzoek ontwerpbelastingen en faalmechanismen afgeleid voor waterbouwkundige constructies die worden belast door ijs.

Meer informatie?

We beantwoorden graag alle vragen. Neem contact met ons op via het formulier.

Delta's, Coasts and Rivers