Advies voor meteorologisch-oceanografische onderzoeken

In 2016 heeft Witteveen+Bos onze Ghanese klant PMI Marine & Construction Services geadviseerd over meteorologisch-oceanografische onderzoeken (MetOcean-onderzoeken). De opdracht maakte deel uit van het ontwerp voor een warmtekrachtcentrale met een capaciteit van 450 MW in de Ghanese stad Aboadze. Witteveen+Bos verzamelde, beoordeelde en analyseerde bathymetrische gegevens, wind-, golfslag-, temperatuur- en stromingsgegevens van meetstations, satellietwaarnemingen en wereldwijde modellen.

We hebben ook numerieke hydrodynamische modellen (Delft3D) en een golfmodel (SWAN) van de Ghanese kust opgesteld en geverifieerd, inclusief een gedetailleerd model voor het projectgebied. Tot onze taken behoorden ook de beoordeling van (extreme) stromings- en golfslagomstandigheden en waterstanden, door middel van numerieke modelsimulaties met behulp van Delft3D en SWAN.

Meer informatie?

<>